Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteiset runkovaiheen seminaarit, kevät 2020

Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheeseen kuuluu yhteinen seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksissa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää yhden vuoden mittaisen opetuskokonaisuuden.

Seminaarit toteutuvat keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon kokonaisuuksina Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa.

Luennot välitetään Helsingin ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin videoyhteyden välityksellä.

Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta luennosta. Osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat. Seminaariesitelmän toivottava kesto on noin 45 minuuttia, jotta myös keskustelulle jää aikaa.

HUOM! Vuorovaikutuksen puolipäiväseminaaria ei videoida. Erikoistuvat ovat velvoitettuja osallistumaan puolipäiväseminaariin paikan päällä, Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa. Puolipäiväseminaarin kesto on neljä tuntia. Huomioi myös poikkeava aika.

Vastuukouluttajat:

Aikuispsykiatria                           Prof. Erkki Isometsä

Lastenpsykiatria                         Prof. Eeva Aronen

Nuorisopsykiatria                       Prof. Mauri Marttunen

Oikeuspsykiatria                         Prof. Nina Lindberg

 

ke 15.1.2020    

klo 13:00–14:00

Ahdistuneisuushäiriöiden etiologia ja patogeneesi

prof. Erkki Isometsä

klo 14:15–15:15

Päihdehäiriöiden etiologia ja patogeneesi

Dos. Petri Hyytiä (Erkki Isometsä pj.)

 

ke 29.1.2020   

klo 13:00 – 14:00

Psykoosien diagnostiikka

Dos. Tuula Kieseppä (Hannu Koponen pj.)

klo 14:15 – 15:15

Pakko-oireinen häiriö (OCD)

prof. Hannu Koponen

 

ke 12.2.2020   

klo 13:00 – 14:00

Depression Käypä hoito

prof. Erkki Isometsä

klo 14:15 – 15:15

Psykoosien etiologia ja patogeneesi

prof. Hannu Koponen

 

 

ke 11.3.2020    

klo 13:00 – 14:00

Itsemurhien ehkäisyn Käypä hoito

prof. Erkki Isometsä

klo 14:15 – 15:15

Päihdehäiriöiden diagnostiikka

prof. Mauri Aalto (Nina Lindberg pj.)

 

ke 25.3.2020  

klo 13:00 – 14:00

Psykoosien lääkehoito

LT Kari Raaska

klo 14:15 – 15:15

Depression kognitiivisen psykoterapian perusteet

PsM, VET Sauli Valkeajärvi (Mauri Marttunen pj.)

 

ke 1.4.2020     

klo 13:00 – 14:00

Väkivaltariskin arviointi

prof. Nina Lindberg

klo 14:15 – 15:15

Nuorten ahdistuneisuushäiriöiden kognitiivisen psykoterapian perusteet

Dos. Klaus Ranta (Mauri Marttunen pj.)

 

ke 15.4.2020

klo 13:00 – 14:00

Depression psykodynaamisen terapian perusteet

PsT Olavi Lindfors (Mauri Marttunen pj.)

klo 14:15 – 15:15

Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD)

Dos. Tanja Laukkala (Mauri Marttunen pj.)

 

ke 29.4.2020 

klo 12:00 – 16:00

Vuorovaikutuksen puolipäiväseminaari

 

ke 13.5.2020                                

klo 13:00 – 14:00

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön Käypä hoito

prof. Erkki Isometsä

klo 14:15 – 15:15

Alkoholiongelmaisen Käypä hoito

prof. Hannu Alho (Nina Lindberg pj.)

 

ke 27.5.2020  

klo 13:00 – 14:00

Skitsofrenian Käypä hoito

prof. Hannu Koponen

klo 14:15 – 15:15

Itsetuhokäyttäytyminen

prof. Erkki Isometsä

 

ke 10.6.2020  

klo 13:00 – 14:00

Mielialahäiriöiden lääkehoito

prof. Erkki Isometsä

klo 14:15 – 15:15

Ahdistuneisuushäiriöiden Käypä hoito

prof. Hannu Koponen