Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteiset runkovaiheen seminaarit, syksy 2020

Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheeseen kuuluu yhteinen seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksissa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää yhden vuoden mittaisen opetuskokonaisuuden.

Seminaarit toteutuvat keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon webinaareina Microsoft Teamsillä.

Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta luennosta. Osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat. Seminaariesitelmän toivottava kesto on noin 45 minuuttia, jotta myös keskustelulle jää aikaa.

HUOM! Puolipäiväseminaareissa osallistumisen edellytyksenä on ennakkotehtävien suorittaminen Moodlessa. Puolipäiväseminaareja ei tallenneta.

Seminaariohjelmat ovat nähtävillä blogin lisäksi Moodlessa Psy-Erl kurssialueella sekä psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen Outlook-kalenterissa.

Vastuukouluttajat:

Aikuispsykiatria                           Prof. Erkki Isometsä

Lastenpsykiatria                         Prof. Eeva Aronen

Nuorisopsykiatria                       Prof. Mauri Marttunen

Oikeuspsykiatria                         Prof. Nina Lindberg

 

26.8.

12:30 – 13:00 Professori Isometsän kyselytunti

13:00 – 14:00 Aivot ja mieli emeritus prof. Johannes Koskinen (Erkki Isometsä pj.)

14:15 – 15:15 Mielenterveyslaki

Prof. Nina Lindberg

9.9.

Psykofarmakologian puolipäiväseminaari

klo 12:00–13:15 Tapaus: Psykoosilääkkeiden kliininen farmakologia. Dos Tuula Kieseppä

klo 13:15–14:30 Tapaus: Ahdistuneisuuslääkkeiden kliininen farmakologia. Prof. Hannu Koponen

klo 14:30–14:45 Tauko

klo 14:45–16:00 Tapaus: Interaktiot ja farmakogenetiikka. Prof. Mikko Niemi    

23.9.

13:00 – 14:00 Psykiatrisen diagnostiikan perusteista

Prof. Erkki Isometsä

14:15 – 15:15 Psyykkinen kehitys ja mielenterveys

Prof. Eeva Aronen

7.10.

13:00 – 14:00 Psyykkinen stressi ja terveys prof. Tiina Paunio

14:15 – 15:15 Mielenterveyden häiriöiden epidemiologia Prof. Erkki Isometsä

21.10.

13:00 – 14:00 Mielialahäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot

Prof. Erkki Isometsä

14:15 – 15:15 Temperamentti, persoonallisuus ja itsesäätely

Dos. Anu-Katriina Pesonen

4.11.

13:00 – 14:00 ADHD Prof. Eeva Aronen

14:15 – 15:15 Persoonallisuus- ja käytöshäiriöiden diagnostiikka

Prof. Mauri Marttunen

18.11.

13:00 – 14:00 Autismispektri

Dos. Pekka Tani (myös pj.)

MUUTTUNUT OHJELMA! ->

14:15 – 15:15 Ahdistuneisuushäiriöiden diagnostiikka ja arviointiasteikot

Prof. Hannu Koponen

2.12.

13:00 – 14:00 Mielialahäiriöiden etiologia ja patogeneesi

Prof. Erkki Isometsä

MUUTTUNUT OHJELMA! ->

14:15 – 15:15 Kiintymyssuhdeteoria

Prof. Eeva Aronen

16.12.

13:00 – 14:00 Ahdistuneisuushäiriöiden etiologia ja patogeneesi

Prof. Erkki Isometsä

14:15 – 15:15 Päihdehäiriöiden etiologia ja patogeneesi

Dos. Petri Hyytiä (Erkki Isometsä pj.)