Seminaarikoulutus koronavirusepidemian aikana

Suomea uhkaava koronavirusepidemia on pakottanut yliopistot poikkeustoimiin tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi ja työntekijöiden sekä opiskelijoiden suojelemiseksi. Helsingin yliopistossa vallitsee poikkeustila, jonka aikana 16.3. alkaen yli 50 hengen kokoontumiset on kielletty. Tämä vaikuttaa myös seminaarikoulutukseemme.

Keskiviikkoisin pidettävät runkovaiheen seminaarit sekä syventävät seminaarit toteutetaan suunnitellusti, mutta niitä seurataan nyt pääsääntöisesti etänä videoyhteyden välityksellä. Vain Psykiatriakeskuksessa sekä Meilahden poliklinikoilla toimivat erikoistuvat lääkärit osallistuvat opetukseen Sibelius-auditoriossa, mutta halutessaan hekin voivat seurata opetusta etänä.

Yliopistoseminaari järjestetään Psykiatriakeskuksen Tieteellisessä kirjastossa suunnitelman mukaisesti.

Seminaariin ei pidä osallistua opetustiloissa, mikäli osallistujalla on vähäisiäkään hengitystieinfektion oireita, lähipiirissä on koronavirustartunta, tai jos on viimeisen 14 vuorokauden aikana ollut ulkomailla epidemia-alueella.

Informoimme välittömästi näillä sivuilla, mikäli yo. ohjeisiin tulee muutoksia. Ne ovat voimassa toistaiseksi.

Seuraavat runkotenttimahdollisuudet 20.6.2019 ja 22.8.2019

Runkotentti toteutetaan verkkotenttinä moodlessa ja tentti on auki koko päivän (kello 8.00-23.59), mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Tenttisivu aukeaa vasta saman päivänä. Tenttisivulla lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita ja voit liittyä moodlealueelle itsenäisesti jos sinulla on helsinki.fi-tunnus.

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea. Aikaa tehdä tenttiä on kolme tuntia. Suorituskertoja on 1. Lopuksi tulee ilmoitus oikeiden vastausten määrästä. Kun tenttiaika on ohi  pääsee näkemään oikeat vastaukset. Läpimenoraja ilmoitetaan tentin jälkeen.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarisarjan päättymisestä. Tentti  koskee 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneita.

Tenttialueeseen kuuluvat Psykiatria-oppikirja (Kustannus Oy Duodecim, 2017), runkoluentojen sisältö sekä luennoilla käsitellyt Käypä hoito-suositukset.

Vierailijaluento 4.6.2019 klo 14-15 Psykiatriakeskuksessa

Luento: Rethinking Suicide Prevention

klo 14:00 – 15:00, Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius

Luennoija: Eric D. Caine, M.D.

Director, Injury Control Research Center for Suicide Prevention Department of Psychiatry
University of Rochester Medical Center
300 Crittenden Blvd.
Rochester, N.Y.  USA 14642-8409

Biographical Sketch: Eric Caine has worked at the URMC since 1978.  He led the Department of Psychiatry from 1993-2017.  During the 1960s, his interests included suicide, treatment of substance use disorders, and public health. From the 1970s-1990s, his clinical duties involved inpatient psychiatry care from adolescence to old age, outpatient psychiatry and psychopharmacology consultation, and specialty work in geriatrics, neuropsychology, and neuropsychiatry.  His research evolved to conditions arising later in life, which rekindled attention to suicide and suicide prevention, ultimately involving the entire life span.  Preventing suicide, attempted suicide, and antecedent risks has become the entry key to the field of “public health and preventive psychiatry.”

Luennon jälkeen tilaisuus vapaaseen keskusteluuun luennoitsijan kanssa kahvitilaisuudessa Tieteellisessä kirjastossa.

 

Luento on katsottavissa HUS Medical Meetings-palvelun kautta online sekä 6 kk tallennettuna.

Ohjeet HUSin ulkopuolisille käyttäjille:

http://www.hus.fi/ammattilaiselle/koulutus/meetingohjelmat/medicalmeetings/Sivut/default.aspx

Ohjeet HUS-työntekijöille:

http://linkit.hus.fi/GAPRUGJQA2

 

Vierailijaluento 28.2.2019 Psykiatriakeskuksessa

Luento: Are innovative approaches of Unipolar Depression possible? Pharmacotherapy and recurrence (prevention) revisited.

klo 13:00 – 14:00, Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius

Luennoija: Dr Henricus G (Eric) Ruhe is a clinical epidemiologist and expert psychiatrist in the treatment of (treatment resistant) depressive disorders. In addition to his clinical work he is experienced in clinical trials, intervention research and meta-analyses. He is specially interested in the underlying mechanisms of disease in affective disorders. He therefore uses neuroimaging, neuropsychological tests, extensive laboratory testing and Ecological Momentary Assessments as methods to obtain insight in neurobiological factors of depression.

As principal investigator, Dr Ruhe received (or participated in) several prestigious (inter-)national grants from Zon-Mw, the Hersenstichting, EU Horizon 2020 and het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. He closely collaborates with (inter-)national researchers (amongst others at the University of Oxford) and was a honorary senior research fellow at the Department of Psychiatry of the University of Oxford. Dr Ruhe (co-)authored more than 80 peer-reviewed publications, 20 chapters in books and has been editor of four books. He supervises/supervised 9 PhD students in his group.

In 2011, Dr Ruhe initiated the DELTA-neuroimaging study including specific neuropsychological measurements and functional MRI-scanning in remitted unmedicated MDD-patients (≥2 episodes) and healthy controls. In 2016 he obtained a grant from the Hersenstichting (Dutch Brain foundation) to develop a second generation recurrence prevention program (SMARD) in which he will be using (amongst others) Smartphone technology and cognitive training. For this project, he will also apply whole-brain computational modeling techniques on network connectomics which he learnt during his stay at the University of Oxford.

Dr Ruhe is a member of the executive board of the international Society of Affective Disorders (ISAD), participates/participated in the scientific committees of various national and international conferences (ECNP 2105, ISBD-ISAD 2016, 2019 NVvP 2013-2015). He regularly teaches colleagues, at a national and international level, e.g. in the ECNP School of Neuropsychopharmacology.

Luentoa on mahdollista seurata HUS-verkossa tai HUSin verkon ulkopuolella Medical Meetings -järjestelmän kautta. 

 

 

Ohjauspalautekysely erikoistuville lääkäreille – vastaukset kerätään helmikuun 2019 aikana

HUS on ottanut käyttöön amanuenssien ja erikoistuvien lääkäreiden sähköisen ohjauspalautekyselyn, jonka tarkoituksena on kerätä palautetta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä toteutettavan ohjauksen laadusta. Ohjausta kehitetään saadun palautteen avulla. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille ja erikoistuville. Kyselyiden tulokset raportoidaan tulosyksikkö tasolle.

Linkki kyselyyn osoitteessa -> http://www.hus.fi/tyopaikat/opiskelijat-ja-harjoittelu/Sivut/CLES-laatukysely.aspx

 Vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. Vastaathan kyselyyn 28.2.2019 mennessä.

Kiitos vastauksestasi!

Simulaatiokoulutus erikoistuville ja amanuensseille 15.2. Peijaksessa

Koulutuksen vetäjä: kl. op. Tanja Svirskis

Näyttelijä: Antti Laukkarinen

Aika: 15.2.2019 klo 12:00 – 15:00

Paikka: Peijaksen sairaala, Kokoushuone M33 (Kivinen)

KLIINISET TAIDOT PSYKIATRIASSA OSA II – simulaatiokoulutus psykiatriaan erikoistuville lääkäreille

Osaamistavoitteet:

Päihteitä käyttävän potilaan hoitoon motivointi

Vastarinnan kanssa selviytyminen

Muutoksen tukeminen

Kontaktin luominen psykoottiseen potilaaseen

Sairaudentunnottomuuden kohtaaminen

Reflektoiva kuuntelu ja vuorovaikutus psykoottisen potilaan kanssa

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 

Ilmoittautuminen koulutukseen Harpin kautta viimeistään 11.2. mennessä.

 

Kliininen opettaja Tanja Svirskis valittu Opettajien akatemiaan

Opettajien akatemiaan valittujen opettajien opetus- ja ohjauskäytännöt ovat innovatiivisia, linjakkaita ja pedagogisesti mielekkäitä. He myös ottavat opiskelijat aidosti mukaan opetus-, oppimis- ja arviointitilanteiden rakentamiseen sekä opetuksen kehittämiseen. Kaikilla opettajilla on vahvaa näyttöä innovatiivisten oppimateriaalien tuottamisesta sekä uusien digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä.

Opettajat ovat toteuttaneet yhteisöllisyyttä monipuolisesti, he ovat keskeisiä opetuksen kehittäjä omilla aloillaan ja aktiivisia toimijoita laitos- ja tiedekuntatasolla sekä lähes poikkeuksetta myös yliopisto-tasolla, useimmiten myös kansainvälisesti. Heidän toiminnallaan on ollut selvää vaikutusta yhteisölliseen opetuksen kehittämistyöhön.

Opettajien akatemiaan on valittu seuraavat uudet jäsenet:

  • yliopistonlehtori Tiina Airaksinen, kulttuurien osasto, humanistinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Kaija Hiltunen, suu- ja leukasairauksien osasto, lääketieteellinen tiedekunta
  • kliininen opettaja Laura Hänninen, eläinlääketieteellinen tiedekunta
  • tutkijatohtori Jokke Häsä, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • apulaisprofessori Kalle Juuti, kasvatustieteellinen tiedekunta
  • professori Päivi Korpisaari, oikeustieteellinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
  • tutkijatohtori Sampo Pihlainen, taloustieteen osasto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Olli Ruth, geotieteiden ja maantieteen osasto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • kliininen opettaja Tanja Svirskis, psykiatrian osasto, lääketieteellinen tiedekunta
Opettajien akatemian uudet jäsenet palkittiin 10.1.2019. Jäsenyys on tunnustus erityisen ansiokkaasta opetustoiminnasta ja -osaamisesta Helsingin yliopistossa. Valitut Opettajien akatemian jäsenet kuvassa: Kalle Juuti, Laura Hänninen, Tiina Airaksinen, Päivi Korpisaari, Tanja Svirskis, Olli-Pekka Penttinen, Olli Ruth ja Sampo Pihlainen. Kuvasta puuttuvat uudet jäsenet Jokke Häsä ja Kaija Hiltunen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

 

Eriytyvän vaiheen Neurotiede-puolipäiväseminaari 5.12.2018

Kohderyhmä: Eriytyvän vaiheen erikoistuvat lääkärit. Myös runkovaiheessa olevien on mahdollista osallistua seminaariin.
Aika: 5.12.2018 klo 12:00–16:00
Paikka: HYKS Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius. Seminaaria ei välitetä videoteitse vaan henkilökohtainen osallistuminen on välttämätöntä.

Ohjelma:
12:00 – 13:00 Tilaisuuden avaus. Neurobiologian ja toiminnallisen anatomian perustaa, Tuukka Raij
13:00 – 14:00 Plastisiteetti ja molekulaariset mekanismit psykiatrisissa hoitomuodoissa, Tomi Rantamäki
14:00 – 14:15 tauko
14:15 – 16:00 Tunteet ja aivot, Lauri Nummenmaa

Ennakkotehtävät: Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien tekemistä etukäteen. Ennakkohtehtävät löytyvät Moodlesta -> https://moodle.helsinki.fi/mod/assign/view.php?id=1416979

Ennakkotehtävät arvostellaan arvosanoin hyväksytty/hylätty, mutta niiden pääasiallinen tehtävä on antaa valmiuksia osallistua seminaariteemoihin liittyvään keskusteluun.

Tehtävät tulee lähettää Moodlen kautta perjantaihin 30.11.2018 mennessä ja niiden tekeminen on myös edellytys suoritusmerkinnän saamiselle.