Eriytyvän vaiheen tieteelliset koulutusseminaarit / kevät 2021 (yliopistoseminaarit)

Eriytyvän vaiheen tieteelliset koulutusseminaarit / kevät 2021 (yliopistoseminaarit)
YO-seminaarin yhteinen Teams-linkki  säilyy koko kevään 2021 samana. Linkki löytyy Moodlen Psy-Erl-kurssialueelta sekä erikoislääkärikoulutuksen Outlook-kalenterista.
15.1.2021
Virheistä oppiminen
Seniori: El, kliininen opettaja Tanja Svirskis
Sairaalalääkäri: Otso Virrantaus
29.1.2021
Stigma ja ennakkoluulot
Seniori: Yl Eila Sailas
Sairaalalääkäri: Pipsa Pellinen
12.2.2021
Kehitysvammapsykiatria
Seniori: Ol Marja Karasto
Sairaalalääkäri: Katariina Holthöfer-Laakso
26.2.2021
Psykiatrinen ajokyvyn arviointi
Seniori: Yl Risto Vataja
Sairaalalääkäri: Karin Randell
12.3.2021
Psykiatrin työnohjaus
Seniori: Prof emeritus Jouko Lönnqvist
Sairaalalääkäri: Anna Järvi
26.3.2021
Vaikean syömishäiriön ja psykiatristen häiriöiden tutkiminen ja arviointi
Seniori: Ayl Svetlana Oshukova
Sairaalalääkäri: Irina Kharina
9.4.2021
Vaativat neuropsykiatriset arviot
Seniori: Ayl Pekka Tani
Sairaalalääkäri: Johan Ahti
16.4.2021
Kulttuuripsykiatrinen haastattelu ja psykiatrinen tutkimus
 Seniorit: El Venla Lehti
Sairaalakääkäri: Heini Saikkonen
 30. 4 2021
Väkivaltariskin arviointi
Seniori: Oyl Allan Seppänen
Sairaalalääkäri: Monika Krzeminska
7.5.2021
Muistihäiriön ja psykiatristen häiriöiden tutkiminen ja erotusdiagnostiikka
Seniori: Kati Juva
Sairaalalääkäri Niina Markkula
21.5 2021
Oman potilaan itsemurha
Seniori: Dos. Tarja Melartin
Sairaalalääkäri: Carla Cofflet
4.6.2021
Toiminnallisen riippuvuuksien tutkiminen ja arviointi
Seniori:  EL, kliininen opettaja  Jonna Levola
Sairaalalääkäri: Marjaana Suokas