ERIYTYVÄN VAIHEEN TIETEELLISET KOULUTUSSEMINAARIT, (YLIOPISTOSEMINAARIT) KEVÄÄLLÄ 2024

Eriytyvän vaiheen tieteelliset koulutusseminaarit, yliopistoseminaarit  Psykiatriakeskuksen yliopistokerroksen Tieteellisessä kirjastossa kevätlukukaudella 2024 klo 8.30 – 10.00  (vain lähitapaaminen)

Ohje erikoistuvalle ja seniorille_9.8.2023

Palautelomake erikoistuvalle lääkärille yliopistoseminaarin opetusosuudesta_9.8.2023

 

26.1.2024 Oman potilaan itsemurha
Seniori: Dos. Tarja Melartin
Sairaalalääkäri:  Nikita Sistov
2.2.2024 Toiminnallisten riippuvuuksien tutkiminen ja arviointi
Seniori: EL, kliininen opettaja Jonna Levola
Sairaalalääkäri:  Tuuli Anttila
16.2.2024 Vaikean syömishäiriön ja psykiatristen oheishäiriöiden tutkiminen ja arviointi
Seniori: Ayl Svetlana Oshukova
Sairaalalääkäri: Miia Helminen
22.3.2024 Psykiatrinen ajokyvyn arviointi
Seniori: Yl Risto Vataja
Sairaalalääkäri Kalle Vaaramo
12.4.2024 Stigma ja ennakkoluulot
Seniori: Hall.yl Eila Sailas
Sairaalalääkäri:  Atte Laurila
26.4.2024 Muistihäiriön ja psykiatristen häiriöiden tutkiminen ja erotusdiagnostiikka
Seniorit: El Tiina Talaslahti
Sairaalalääkäri:  Maija Talala
3.5.2024 Kulttuuripsykiatrinen haastattelu ja psykiatrinen tutkimus
Seniorit: El Venla Lehti
Sairaalalääkäri:  Hannele Tiainen
17.5.2024 Kehitysvammapsykiatria
Seniori: Ol Marja Karasto
Sairaalalääkäri:  Jenna Heikkonen
24.5.2024 Vaativat neuropsykiatriset arviot
Seniori: Ayl Pekka Tani
Sairaalalääkäri:  Iida Hario