Helsingin yliopiston Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen seminaarit, syksy 2021

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen alkuun kuuluu kaksivuotinen syventävä seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksessa oleville pakollista. 

Seminaarit toteutuvat keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon webinaareina Microsoft Teamsilla.

Runkoseminaarin ja syventävän seminaarin yhteinen Teams -linkki  löytyy Moodlen PsyErl -kurssialueelta ja erikoislääkärikoulutuksen Outlook-kalenterista.

Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta eri moduuliin kuuluvasta luennosta: osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat.

Puolipäiväseminaareissa osallistumisen edellytyksenä on ennakkotehtävien suoritus Moodlessa. Puolipäiväseminaareja ei tallenneta.

Mielenterveyspotilaiden tupakoinnin lopettamisen tukeminen käytännössä, LT Saana Eskelinen

18.8.2021 Mielialahäiriöt ja itsetuhokäyttäytyminen, prof. Erkki Isometsä
Ahdistuneisuushäiriöiden psykoadynaaminen psykoterapia, EL psykoterapeutti VET Leena Jaakkola
1.9.2021 Mielialahäiriöpotilaan toiminta- ja työkyvyn arviointi, prof. Erkki Isometsä
Psyyke ja sooma: endokrinologia, immunologia ja autonominen hermosto, prof. Tiina Paunio
15.9.2021 Psykososiaaliset hoidot psykoosisairauksien hoidossa, yl Asko Wegelius
Alkoholi- ja Huumeongelmaisen hoito – Käypä hoito – suositus ja palvelujärjestelmä, emeritusprof.  Hannu Alho
29.9.2021 Psykoosien lääkehoidon toteutus, LT Kari Raaska
Päihdehäiriöiden psykososiaalinen hoito ja lääkehoito, EL Jonna Levola
13.10.2021 Somatoformisten häiriöiden diagnostiikka ja hoito, prof. Hannu Koponen
Mielenterveyspotilaiden tupakoinnin lopettamisen tukeminen käytännössä, LT Saana Eskelinen
27.10.2021 Aikuisiän ADHD ja komorbiditeetti, dos. Sami Leppämäki
TMS ja neuromodulaatiohoidot, dos. Tuukka Raij
10.11.2021 Kroonisen ja uusiutuvan depression kognitiiviset psykoterapiat, Psykologi, Kognitiivinen psykoterapeutti VET Anna-Maija Kokko
Psykoosin varhaisvaihe, prof. Jyrki Korkeila (tallenne)
24.11.2021 Skitsofrenian kognitiivinen psykoterapia, PsL Seppo Anttonen
Kannabis, LT Jussi Niemi-Pynttäri
8.12.2021 klo 12:00 – 16:00 Psykoterapia I, puolipäiväseminaari  dos. Tarja Melartin