Helsingin yliopiston Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen syventävän vaiheen seminaarit keväällä 2020

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen alkuun kuuluu kaksivuotinen syventävä seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksessa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää neljä moduulia, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta keskeisestä kliinisen psykiatrian alueesta ja joilla on erikseen nimetty vastuukouluttaja.

Seminaarit toteutuvat keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon kokonaisuuksina. Paikka: Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibelius. Luennot välitetään Helsingin ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin videoyhteyden välityksellä.

Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta eri moduuliin kuuluvasta luennosta: osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat. Seminaari-esitelmän toivottu kesto on noin 45 minuuttia, jotta myös keskustelulle jää aikaa. Potilastapaukset ovat tervetulleita aiheen ollessa kliininen.

HUOM! Puolipäiväseminaareja ei videoida. Erikoistuvat ovat velvoitettuja osallistumaan puolipäiväseminaareihin paikan päällä, Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa. Puolipäiväseminaarin kesto on neljä tuntia.

Puolipäiväseminaarien ohjelmat ovat nähtävillä Moodlessa sekä julkaistaan erikoislääkärikoulutuksen

blogs-sivustolla osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/psykiatria-erikoistuminen/

Puolipäiväseminaareissa osallistumisen edellytyksenä on ennakkotehtävien suorittaminen Moodlessa.

Moduulit:                                                                                                                  

Moduuli I. Mielialahäiriöt

Prof. Erkki Isometsä

Moduuli II Ahdistuneisuushäiriöt ja psykosomatiikka

Prof. Hannu Koponen

Moduuli III Psykoosit

Dos. Tuula Kieseppä

Moduuli IV Päihdepsykiatria ja persoonallisuushäiriöt

Prof. Nina Lindberg

 

ke 22.1.2020                                    

klo 13:00–14:00

Professorin kyselytunti – prof. Tiina Paunio

klo 14:15–15:15

Psykoedukaatio psykoosien hoidossa                                               Moduuli III                                     
dos. Tuula Kieseppä (myös pj.)

ke 5.2.2020

klo 13:00 – 14:00

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoito                                      Moduuli I

prof. Erkki Isometsä

klo 14:15–15:15

Stimulanttihuumeet, opioidit ja design-huumeet                           Moduuli IV
ayl Jonna Levola (pj. Nina Lindberg)

 

26.2.2020

klo 13:00 – 14:00

Psykoosien neurokognitiiviset hoito-ohjelmat,                               Moduuli III

neuropsykologi Riina Elomäki (Tuula Kieseppä pj.)

klo 14:15 – 15:15

SCIT (Social cognition interaction therapy)                                     Moduuli III

psykoosien hoidossa

psykologi Greta Voutilainen (Tuula Kieseppä pj.)

 

ke 4.3.2020

klo 13:00–14:00

Autismikirjon häiriöt                                                                              Moduuli II

dos. Pekka Tani (myös pj.)

klo 14:15–15:15

Päihdehäiriöt ja laki: mielenterveyslaki,                                            Moduuli IV

lastensuojelulaki ja päihdehuoltolaki sekä

terveyden- ja sosiaalihuoltolaki

Prof. Riittakerttu Kaltiala-Heino (Nina Lindberg pj.)

 

ke 18.3.2020                                   

klo 13:00 – 14:00

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön                                                          Moduuli I
kognitiivinen psykoterapia

EL, psykoterapeutti Kirsi Jänkälä (Erkki Isometsä pj.)

klo 14:15 – 15:15

Vaikean psykoosisairauden erityiset hoitomuodot                        Moduuli III

yl Allan Seppänen (Tuula Kieseppä pj.)

 

ke 8.4.2020       

klo 13:00 – 14:00

Ryhmämuotoinen psykoedukaatio bipolaarihäiriössä                   Moduuli I

El Jorma Oksanen (Erkki Isometsä pj.)

klo 14:15 – 15:15

Psyykkinen trauma ja dissosiaatio                                                       Moduuli II

LT Päivi Maaranen (Hannu Koponen pj.)

 

ke 22.4.2020      

klo 12:00 – 16:00

Tieteellinen näyttö psykiatriassa – puolipäiväseminaari

 

 

(HUOM, päivä ja aika!)

Perjantai 12.6.2020 

klo 8:30 – 11:00

Psykoterapia II -puolipäiväseminaari

      

 

ke 20.5.2020      

klo 13:00 – 14:00

Kognitiivisen adaptaation menetelmät, asumisen tuki ja             Moduuli III

tuettu työllistyminen osana kuntoutuksen kokonaisuutta

yl Eila Sailas (Tuula Kieseppä pj.)

klo 14:15 – 15:15

Päihdehäiriöisen henkilön työkyvyn arviointi                                  Moduuli IV

ayl, KEVAN asiantuntijalääkäri Kati Vesterinen (Nina Lindberg pj.)

 

ke 3.6.2020        

klo 13:00 – 14:00

Psykodynaamiset psykoterapiat                                                         Moduuli I

mielialahäiriössä PsT Olavi Lindfors

(Erkki Isometsä pj.)

klo 14:15 – 15:15                               Sopeutumishäiriöt                                                                                  Moduuli II

Prof. Hannu Koponen

 

ke 17.6.2020                                   

klo 12:00 – 16:00

Vanhuspsykiatrian puolipäiväseminaari