Helsingin yliopiston Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen syventävän vaiheen seminaarit syksyllä 2019

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen alkuun kuuluu kaksivuotinen syventävä seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksessa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää neljä moduulia, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta keskeisestä kliinisen psykiatrian alueesta ja joilla on erikseen nimetty vastuukouluttaja.

Seminaarit toteutuvat keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon kokonaisuuksina. Paikka: Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibelius. Luennot välitetään Helsingin ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin videoyhteyden välityksellä.

Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta eri moduuliin kuuluvasta luennosta: osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat. Seminaari-esitelmän toivottu kesto on noin 45 minuuttia, jotta myös keskustelulle jää aikaa. Potilastapaukset ovat tervetulleita aiheen ollessa kliininen.

HUOM! Puolipäiväseminaareja ei videoida. Erikoistuvat ovat velvoitettuja osallistumaan puolipäiväseminaareihin paikan päällä, Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa. Puolipäiväseminaarin kesto on neljä tuntia.

Puolipäiväseminaarien ohjelmat ovat nähtävillä Moodlessa sekä julkaistaan erikoislääkärikoulutuksen

blogs-sivustolla osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/psykiatria-erikoistuminen/

Puolipäiväseminaareissa osallistumisen edellytyksenä on ennakkotehtävien suorittaminen Moodlessa.

 

Moduulit                                                                                                                    Vastuukouluttaja (pj.)

Moduuli I. Mielialahäiriöt

Prof. Erkki Isometsä

Moduuli II Ahdistuneisuushäiriöt ja psykosomatiikka

Prof. Hannu Koponen

Moduuli III Psykoosit

Dos. Tuula Kieseppä

Moduuli IV Päihdepsykiatria ja persoonallisuushäiriöt

Prof. Nina Lindberg

 

21.8.2019

klo 13.00 – 14.00

Mielialahäiriöt ja itsetuhokäyttäytyminen, prof. Erkki Isometsä (moduuli I)

klo 14.15 – 15.15

Ahdistuneisuushäiriöiden psykodynaaminen psykoterapia, EL, psykoterapeutti VET Leena Jaakkola (moduuli II)

  

4.9.2019

klo 13.00 – 14.00

Psyyke ja sooma: endokrinologia, immunologia ja autonominen hermosto, prof. Tiina Paunio (moduuli II)

klo 14.15 – 15.15

Ensi kertaa psykoosiin sairastunut – hoidon ja kuntoutuksen periaatteet, EL Jorma Oksanen (moduuli III)

 

 

18.9.2019

klo 13.00 – 14.00

Mielialahäiriöpotilaan toiminta- ja työkyvyn arviointi, prof. Erkki Isometsä (moduuli I)

klo 14.15 – 15.15

Alkoholi- ja Huumeongelmaisen hoito – Käypä hoito – suositus ja palvelujärjestelmä, prof. Emeritus Hannu Alho (moduuli IV)

 

2.10.2019

klo 13.00 – 14.00

TMS ja neuromodulaatiohoidot, dos. Tuukka Raij (moduuli I)

klo 14.15 – 15.15

Päihdehäiriöiden psykososiaalinen hoito ja lääkehoito, EL Jonna Levola (moduuli IV)

 

16.10.2019

klo 13.00 – 14.00

Psykoosien lääkehoidon toteutus, LT Kari Raaska (moduuli III)

klo 14.15 – 15.15

Somatoformisten häiriöiden diagnostiikka ja hoito, prof. Hannu Koponen (moduuli II)

  

6.11.2019

klo 13.00 – 14.00

Aikuisiän ADHD ja komorbiditeetti, dos. Sami Leppämäki (moduuli II)

klo 14.15 – 15.15

Mielenterveyspotilaiden tupakoinnin lopettamisen tukeminen käytännössä, LT Saana Eskelinen (moduuli IV)

 

20.11.2019

klo 13.00 – 14.00

Kroonisen ja uusiutuvan depression kognitiiviset psykoterapiat, Psykologi, Kognitiivinen psykoterapeutti VET Anna-Maija Kokko (moduuli I)

klo 14.15 – 15.15

Psykoedukaatio psykoosien hoidossa, Tuula Kieseppä (moduuli III)

 

4.12.2019

klo 13.00 – 14.00

Skitsofrenian kognitiivinen psykoterapia, PsL Seppo Anttonen (moduuli III)

klo 14.15 – 15.15

Kannabis, LT Jussi Niemi-Pynttäri (moduuli IV)

 

18.12.2019

klo 12:00 – 16:00

Psykoterapia I, puolipäiväseminaari

prof. Tiina Paunio ja dos. Tarja Melartin