Helsingin yliopiston psykiatrian tiistailuennot, kevät 2023

TEAMS:

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

10.1.

Päihtyneen ja riippuvuushäiriöstä kärsivän henkilön itsemurhariski

Kliininen opettaja Jonna Levola

17.1. Vanhat ja uudet lääkkeet unettomuuden hoidossa professori Tiina Paunio
24.1. Farmakogenetiikkaopas ja kustannusvaikuttavuus meta-analyysi
Farmakogenetiikan professori Mikko Niemi
31.1. Epigeneettinen profilointi Dosentti. Miina Ollikainen, HY & FIMM
7.2. Osaamisperustaisuus psyk erikoislääkärikolutuksessa Koulutuslääkärit Jonna Levola, Tuukka Raij, Hanna-Mari Hildén, Salla Koponen
14.2. Nuorten mielenterveyspalvelut – mielenterveysstrategian visio yhteistoiminnallisesta hoidosta Dos. Outi Linnaranta, THL
28.2. Nuorten positiivinen mielenterveys: psykososiaaliset selittäjät LT, FM, TtM Hanna Ahrnberg
7.3. Unettomuuden psykososiaaliset hoitomuodot erikoistutkija, PsT Heli Järnefelt, Työterveyslaitos
14.3. Ahdistuneet lemmikit – eläinmallit psykiatristen häiriöiden tutkimuksessa Prof. Hannes Lohi, HY ja Folkhälsan
21.3. Kehitysvammalääketiede ja  -psykiatria El Lumikukka Socada
28.3. Nikotiini- ja tupakkariippuvuus mielenterveyden näkökulmasta Dos. Tellervo Korhonen, HY ja FIMM
4.4. Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen psykiatristen häiriöiden hoidossa psykologi Kasperi Mikkonen
11.4. Tunneprosessit ja psykoterapia Erkki Heinonen, prof. University if Oslo, THL
18.4.
Lääkeresistentti depressio: update
Prof. Erkki Isometsä
25.4. Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistus Lääkintöneuvos Helen Vorma STM
2.5. ei luentoa
9.5. Pakko-oireinen häiriö, uusi Käypä hoito -suositus. Dosentti Suoma Saarni
16.5. Porrastettu hoitomalli psykiatrisissa hoidoissa. Miksi ja miten? KLiinisen psykologian ja psykoterapian prof. Raimo Lappalainen, Jyväskylän yliopisto
23.5. Milloin on pakko käyttää pakkoa? Oikeuspsyk. EL Markku Lahteenvuo
30.5. Ajatuksia ADHD:n yli- ja alidiagnostiikasta Dos.Pekka Tani