Muistettavaa erikoistumisen aikana

 

1. Käytännön asioita

Atk-luvat:

 • kun olet ilmoittautunut olet oikeutettu yliopiston tarjoamaan sähköpostiosoitteeseen. Huom. sinun on oltava ilmoittautunut läsnäolevaksi, jotta voit saada atk-tunnuksen.
 • sinun tulee itse aktivoida tunnuksesi ohjeet täällä
 • asenna office365 niin saat sähköpostin käyttöösi, ohjeet täällä

Jatkossa tulee tehdä vuosittainen läsnä-/poissaoloilmoittautuminen WebOodissa . Jos se ei onnistu, voit lähettää ilmoituksen läsnäolon tekemiseksi sähköpostitse tiedekuntaan (meilahti-student@helsinki.fi) Muista ilmoittaa nimesi, opiskelijanumerosi/ henkilötunnuksesi ja erikoisala sekä mahdollisesti muuttuneet yhteystietosi.

HUOM! Lukuvuosittainen läsnäolo-ilmoituksen tekeminen on tärkeää, jotta yliopiston käyttäjätunnus pysyy voimassa.

-TÄRKEÄÄ: muista ilmoittaa aina nimen-, osoitteen- ym. muutoksista! meilahti-student@helsinki.fi  Huom. Nimenmuutosta varten on esitettävä passi, ajokortti, virallinen henkilökortti, virkatodistus tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lääninhallituksen päätöksestä.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi psykiatrian osastolle:

 piia.frondelius@hus.fi

– voit halutessasi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi (www.hyy.fi). Jatko-opiskelija ei saa ylioppilaskuntaan kuuluessaan enää samoja etuja kuin perusopiskelija (YTHS:n terveydenhuoltopalvelun käyttö sekä matka-alennukset eivät enää kuulu etuihin).

– Terkko Navigaattori aineistojen etäkäyttöohje

2. Koulutusohjelman suorittaminen ja sisältö

– psykiatria-erikoistuminen-sivulle on koottu erikoistumisen kannalta tärkeitä kokonaisuuksia ja linkkejä.  Erikoistuvan on tarpeellista perehtyä myös erikoistumiskoulutusta koskeviin pysyväismääräyksiin.

– muista vastuuhenkilötapaamiset. Runkovaiheen aluksi tapaaminen professori Isometsän kanssa ja eriytyvässä vaiheessa professori Paunion kanssa 2-3 kertaa.

– jokaiselle erikoisalalle kuuluu teoreettista kurssimuotoista opetusta.

– psykiatrian ja nuoripsykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa vaaditun ulkopuolisen työnohjaajan tulee olla psykologi-psykoterapeutti tai alan (psykiatrian tai nuorispsykiatrian) erikoislääkäri.

– 1.8.2009 alkaen opinto-oikeuden saaneet suorittavat osana tutkintoaan lähijohtajakoulutuksen. Sitä ennen opinto-oikeuden saaneet saavat halutessaan osallistua koulutukseen. 1.1.2018 lähtien koultus on 10 opintopistettä, lisätietoja täältä.

3. Palveluiden laskeminen

– jokainen erikoistuva laskee palvelunsa itse. Tiedekunnan opintotoimistosta voit kysyä apua tarpeen tullen. Tiedekunnan sivulta löytyy avuksi myös laskuri.  Välipäätöksiä tehdään vain perustelluista syistä, jos palveluissa on suuria epäselvyyksiä (esim. palvelu ulkomailla). Välipäätöksiä ei tehdä viranhakujen tai palveluiden teknisten laskemisten vuoksi. Välipäätöksen käsittelyaika on 2-3 kuukautta.

Huom! Palvelutodistuksiin on aina pyydettävä erikseen merkintä poissaoloista ja keskeytyksistä tai maininta siitä että niitä ei ole.

4. Valmistuminen

– kun erikoistuva on suorittanut kaikki vaadittavat palvelut, kurssit ja valtakunnallisen kuulustelun, voi hän hakea todistusta koulutuksestaan lomakkeella joka löytyy täältä.

– liitä mukaan palvelu- tai työtodistukset. Todistuksissa tulee olla kirjattuna myös kohta keskeytykset josta käy ilmi poissaolon kesto ja syy. Laita liitteeksi myös todistukset suoritetuista teoreettisista kursseista.

– todistushakemuksen käsittelyaika on noin yksi kuukausi.

– erikoislääkärin tulee hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Tähän saat ohjeet tutkintotodistuksen mukana.

 

POISSAOLOT JA KESKEYTYKSET erikoislääkärikoulutuksessa

Palveluksi lasketaan kokonainen kalenterivuosi ja kokonainen kalenterikuukausi (tai muu 30 päivän yhtämittainen jakso).

Keskeytyspäiviksi ei lasketa mm. seuraavia:

 1. vuosilomapäivät
 2. lomarahavapaat
 3. säästövapaat (palkalliset)
 4. aktiivivapaat
 5. päivystysvapaat
 6. täydennyskoulutus (työn edellyttämä/palkallinen)
 7. ulkomainen koulutus (palkallinen)

Kun mm. seuraavien päivien yhteenlaskettu määrä ylittää 30 pv kalenterivuodessa, vähennetään ylimenevä aika suoraan palvelusta:

 1. sairausloma (palkallinen)
 2. tilapäinen hoitovapaa (palkallinen/palkaton)
 3. pakottavat perhesyyt
 4. äitiysloma, isyysloma
 5. opintovapaalain mukainen opintovapaa
 6. opiskelu (palkaton)

Seuraavat päivät vähennetään suoraan palvelusta:

 1. yksityisasia (palkaton)
 2. virkavapaus/työloma (palkallinen/palkaton)
 3. sairausloma/palkaton
 4. vanhempainvapaa/hoitovapaa (palkaton)
 5. vuorotteluvapaa (palkaton)

Tutkimus

Erikoisalan koulutukseen voidaan hyväksyä enintään 6 kuukautta päätoimisena (palkallisena) tutkijana toimimista, joka on erikoisalaan liittyvää ja vastuuhenkilön puoltamaa. Tutkimustyö lasketaan siihen koulutusosioon (keskussairaala/yliopistosairaala tai muu yliopistosairaalan ulkopuolella tehty tutkimus, esim. yliopisto), missä tutkimustyö on tosiasiallisesti tehty. Tutkimuksesta on esitettävä erillinen todistus (tutkimuksen aihe, aika, tutkimuksen vastuuhenkilö).

Lisäksi erityisistä syistä, mikäli vastuuhenkilö arvioi tutkimustyön tukevan erikoisalan koulutusta, voidaan tutkimustyötä lisäksi hyväksyä kuusi kuukautta (6 kk), mikäli koulutusohjelman kliiniset tavoitteet saavutetaan. Erikoistuvalle lääkärille, joka on hyväksytty tutkijakouluun, voidaan hyväksyä tutkijana toimimisesta eriytyvään/erikoisalan koulutuksen vastuuhenkilön etukäteen tekemän koulutussuunnitelman mukaisesti enintään yksi vuosi.

Erikoislääkärin tutkintoon tutkimustyötä voidaan siis hyväksyä korkeintaan 1 vuosi

Vastaa