Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen syventävät seminaarit syksy 2017

Helsingin yliopiston Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen syventävät seminaarit syksy 2017

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen eriytyvän vaiheen alkuun kuuluu kaksivuotinen syventävä seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksessa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää neljä moduulia, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta keskeisestä kliinisen psykiatrian alueesta ja joilla on erikseen nimetty vastuukouluttaja.

Seminaarit toteutuvat keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon kokonaisuuksina. Paikka: Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibelius. Luennot välitetään Helsingin ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin videoyhteyden välityksellä.

Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta eri moduuliin kuuluvasta luennosta: osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat. Seminaari-esitelmän toivottu kesto on noin 45 minuuttia, jotta myös keskustelulle jää aikaa. Potilastapaukset ovat tervetulleita aiheen ollessa kliininen.

HUOM! Psykoterapia I, puolipäiväseminaaria ei videoida. Erikoistuvat ovat velvoitettuja osallistumaan puolipäiväseminaariin paikan päällä, Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa. Puolipäiväseminaarin kesto on neljä tuntia.

Kohderyhmä: psykiatriaan erikoistuvat lääkärit.

Moduuli           Vastuukouluttaja (pj.)

Moduuli I.        Mielialahäiriöt: prof. Erkki Isometsä

Moduuli II.      Ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöt: prof. Hannu Koponen

Moduuli III       Psykoosit: prof. Jesper Ekelund ja dos. Tuula Kieseppä

Moduuli IV      Päihdepsykiatria ja psykosomatiikka: prof. Nina Lindberg

Psykoterapia I, puolipäiväseminaari: prof. Tiina Paunio

ke 16.8.2017

klo 13:00–14:00  Mielialahäiriöt ja itsetuhokäyttäytyminen prof. Erkki Isometsä

klo 14:15–15:15 Ahdistuneisuushäiriöiden psykodynaaminen psykoterapia

VET Leena Jaakkola (prof. Hannu Koponen pj.)

ke 30.8.2017

klo 13:00 – 14:00 Skitsofreniaan liittyvät kognitiiviset toiminnot ja niiden kuntoutus

Neuropsykologi Mari Kantanen (Tuula Kieseppä pj.)

klo 14:15–15:15 Kannabis, dos. Petri Hyytiä (Nina Lindberg pj.)

ke 13.9.2017

klo 13:00–14:00 Depression sähköhoito,TMS ja neuromodulaatiohoidot

dos. Sami Leppämäki (Hannu Koponen pj.)

klo 14:15–15:15 Psykoedukaatio psykoosien hoidossa dos. Tuula Kieseppä (Hannu Koponen pj.)

ke 27.9.2017

klo 13:00 – 14:00 Ensi kertaa psykoosiin sairastunut – hoidon ja kuntoutuksen periaatteet, yl. Jorma Oksanen (Tuula Kieseppä pj.)

klo 14:15 – 15:15 Stimulanttihuumeet, opioidit ja design-huumeet, ayl Aino Schwarz (Nina Lindberg pj.)

ke 11.10.2017

klo 13:00 – 14:00 Psyyke ja sooma: endokrinologia, immunologia ja autonominen hermosto, prof. Tiina Paunio

klo 14:15 – 15:15 Huumeongelmaisen hoito – Käypä hoito -suositus, prof. Hannu Alho (Nina Lindberg pj.)

ke 1.11.2017

klo 13:00 – 14:00 Kroonisen ja uusiutuvan depression kognitiiviset psykoterapiat

PsT Irma Karila (Erkki Isometsä pj.)

klo 14:15 – 15:15 Somatoformisten häiriöiden diagnostiikka ja hoito, prof. Hannu Koponen

ke 15.11.2017

klo 13:00 – 14:00 Psykoosien lääkehoidon toteutus, LT Kari Raaska (Tuula Kieseppä pj)

klo 14:15 – 15:15 Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus –  Käypä hoito -suositus, Tutkimusprofessori Pekka Jousilahti (Nina Lindberg pj.)

ke 29.11.2017  

klo 13:00 – 14:00 Psykodynaamiset psykoterapiat mielialahäiriöissä, PsT Olavi Lindfors (Erkki Isometsä)

klo 14:15 – 15:15 Dissosiatiiviset häiriöt, LT Päivi Maaranen (Hannu Koponen)

ke 20.12.2017

klo 8:15 – 12:00 Psykoterapia I, puolipäiväseminaari

Prof. Tiina Paunio ja dos. Tarja Melartin