Psykiatrian runkoseminaarit kevät 2015

Aikuis-, lasten- ja nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteiset runkovaiheen seminaarit kevät 2015

Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheeseen kuuluu yhteinen seminaarikoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksissa oleville pakollista. Tämä seminaarisarja sisältää yhden vuoden mittaisen opetuskokonaisuuden.

Seminaarit toteutuvat kahden viikon välein keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon kokonaisuuksina Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa.

Luennot välitetään Helsingin ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin videoyhteyden välityksellä.

Jokainen yksittäinen seminaarikerta koostuu kahdesta luennosta. Osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat. Seminaariesitelmän toivottava kesto on noin 45 minuuttia, jotta myös keskustelulle jää aikaa.

HUOM! Vuorovaikutuksen puolipäiväseminaaria ei videoida. Erikoistuvat ovat velvoitettuja osallistumaan puolipäiväseminaariin paikan päällä, Psykiatriakeskuksen Auditorium Christian Sibeliuksessa. Puolipäiväseminaarin kesto on neljä tuntia. Huomioi myös poikkeava aika.

 

Vastuukouluttajat:

Aikuispsykiatria               Prof. Erkki Isometsä

Lastenpsykiatria              Prof. Eeva Aronen

Nuorisopsykiatria            Prof. Mauri Marttunen

Oikeuspsykiatria              Prof. Nina Lindberg

 

Vuorovaikutuksen puolipäiväseminaari: Prof. Tiina Paunio ja dos. Tarja Melartin

 

Seminaariohjelma kevät 2015

 

ke 14.1.2015 klo 13.00–15.15

Ahdistuneisuushäiriöiden etiologia ja patogeneesi, prof. Erkki Isometsä

Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD), LT Matti Ponteva

 

ke 28.1.2015 klo 8:30–12:30

Vuorovaikutuksen puolipäiväseminaari, pj:t prof. Tiina Paunio ja dos. Tarja Melartin:

Prof. Tiina Paunio: Erikoislääkärikoulutuksen ”Kasvaminen psykiatriksi” -juonne

PsL Harri Valkonen: Vuorovaikutuksen perusteet

Dos. Tarja Melartin: Potilaan kohtaaminen psykiatrisessa hoitoprosessissa; psykososiaalisen hoidon tarpeen arvio ja seuranta

PsT Katja Kurri: Vuorovaikutus hoitotyössä

 

ke 11.2.2015 klo 13.00–15.15

Psykoosien diagnostiikka, dos. Tuula Kieseppä, pj. prof. Hannu Koponen.

Pakko-oireinen häiriö (OCD), prof. Hannu Koponen ja myös pj.

  

ke 25.2.2015 klo 13.00–15.15

Psykoosien etiologia ja patogeneesi, tutkimusprof. Jaana Suvisaari

Päihdehäiriöiden diagnostiikka, el Aino Schwarz

 

ke 11.3.2015

Psykiatripäivät

 

ke 25.3.2015 klo 13.00–15.15

Päihdehäiriöiden etiologia ja patogeneesi, dos. Petri Hyytiä (prof. Jesper Ekelund pj.)

Psykoosien lääkehoito, prof. Jesper Ekelund ja myös pj.

 

ke 8.4.2015 klo 13.00–15.15

Mielialahäiriöiden lääkehoito, prof. Erkki Isometsä

Ahdistuneisuushäiriöiden lääkehoito, prof. Hannu Koponen ja myös pj.

 

ke 22.4.2015 klo 13.00–15.15

Depression interpersoonallisen psykoterapian perusteet, dos. Heikki Katila

Depression kognitiivisen psykoterapian perusteet, PsT, kouluttajapsykoterapeutti Irma Karila

 

ke 6.5.2015 klo 13.00–15.15

Itsetuhokäyttäytyminen, prof. Erkki Isometsä

Depression Käypä hoito, prof. Erkki Isometsä

 

ke 20.5.2015 klo 13.00–15.15

Depression psykodynaamisen terapian perusteet, PsL Olavi Lindfors

Ahdistuneisuushäiriöiden kognitiivisen psykoterapian perusteet, PsM, VET Jyri Tamminen

 

ke 3.6.2015 klo 13.00–15.15

Skitsofrenian Käypä hoito, prof. Hannu Koponen ja myös pj.

Väkivaltariskin arviointi, prof. Nina Lindberg

 

ke 17.6.2015 klo 13.00–15.15

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön Käypä hoito, professori Erkki Isometsä

Alkoholiongelmaisen Käypä hoito, prof. Hannu Alho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *