Seminaarisarjat ja tiistailuennot

Eriytyvän vaiheen tieteelliset koulutusseminaarit / yliopistoseminaarit
Kohderyhmä: yliopistoklinikassa psykiatriaan erikoistuvat sairaalalääkärit (mahdollisuus osallistua myös runkokoulutusvaiheessa, jos ilmoittautunut erikoistumisopintoihin Helsingin yliopistoon).
Teams sovellus LINKKI: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 
Yhdyshenkilö: sihteeri Irina Kruskopf (puh. 09 – 471 63732; s-posti irina.kruskopf@hus.fi)
14.1.2022 Virheistä oppiminen
Seniori: El, kliininen opettaja Tanja Svirskis
Sairaalalääkäri: Saara Ojala
28.1.2022 Stigma ja ennakkoluulot
Seniori: Yl Eila Sailas
Sairaalalääkäri: Ida Salomäki
11.2.2022 Kehitysvammapsykiatria
Seniori: Ol Marja Karasto
Sairaalalääkäri Reetta Hentonen
25.2.2022 Psykiatrinen ajokyvyn arviointi
Seniori: Yl Risto Vataja
Sairaalalääkäri: Emilia Tuovinen
11.3.2022 Psykiatrin työnohjaus
Seniori: Prof emeritus Jouko Lönnqvist
Sairaalalääkäri:
25.3.2022 Vaikean syömishäiriön ja psykiatristen oheishäiriöiden tutkiminen ja arviointi
Seniori: Ayl Svetlana Oshukova
Sairaalalääkäri: Jenny Jääskeläinen
8.4.2022 Vaativat neuropsykiatriset arviot
Seniori: Ayl Pekka Tani
Sairaalalääkäri:
6.5.2022 Kulttuuripsykiatrinen haastattelu ja psykiatrinen tutkimus
 Seniorit: Ayl Venla Lehti
 Sairaalalääkäri: Jan Nyberg
 13. 5. 2022 Väkivaltariskin arviointi
Seniori: Oyl Allan Seppänen
Sairaalalääkäri: Jenni Savolainen
3.6.2022 Muistihäiriön ja psykiatristen häiriöiden tutkiminen ja erotusdiagnostiikka
Seniori: EL Kati Juva
Sairaalalääkäri: Ksenia Rinne
10.6.20 22 Oman potilaan itsemurha
Seniori: Dos. Tarja Melartin
Sairaalalääkäri: Lotta Niinikoski

Vastaa