Helsingin yliopiston psykiatrian tiistailuennot, kevät 2020

Ohjelma KEVÄT- lukukaudella 2020

Paikka: Psykiatriakeskus (Christian Sibelius sali), Välskärinkatu 12

Aika: Tiistaisin kello 12.15 – 13.15

 Kohderyhmä:  Psykiatrian klinikan lääkärit, psykologit ja muu henkilökunta. Avoin myös muiden toimintayksiköiden ammattihenkilöstölle.

Yhteyshenkilöt: Kliininen opettaja Pertti Heikman, e-mail: pertti.heikman@hus.fi  ja sihteeri Irina Kruskopf puh (09) 471 63732, fax: (09) 471 63735, e-mail: irina.kruskopf@hus.fi

4.1 LT Sandra Manninen, TY. Opioidijärjestelmän yhteys ihmisen sosiaaliseen käyttäytymiseen.

21.1 LT Jaakko Keinänen, HUS. Psykoosiin liittyvät varhaiset metaboliset muutokset.

28.1 Dos Satu Vehkavaara, HUS vatsakeskus, endokrinologia. Anoreksiapotilaan endokriiniset poikkeavuudet.

4.2 Dos, akatemiatutkija Eero Vuoksimaa, FIMM / HY. Kognitiivinen ikääntyminen – mikä on ikääntymistä, mikä sairautta?

11.2 Prof Mauri Marttunen, HY. Nuorten depression hoito perustasolla ja erikoissairaanhoidossa.

18.2 Hiihtoloma

25.2 Dos Venla Lehti, HUS. Maahanmuuttajapotilaan ahdistuneisuus.

3.3 LT Emma Komulainen, HUS. Masennuslääkkeet ja tunteiden prosessointi.

10.3 FT Nils Sandman, TY. Painajaiset – psyykkinen yleisoire.

17.3 LT Helena Karppinen, HY. Elämänhalu ja elinaika.

24.3 VTT Harry Köhler, TY ja HY. Vaikuttava viestintä potilaskohtaamisessa.

31.3 Dos Tanja Laukkala, Käypä hoito-toimittaja, Duodecim. Liikunta osana mielenterveysongelmien hoitoa Käypä hoito-suositusten valossa.

7.4 Apulaisprof Erkki Heinonen, Oslon yliopisto. Psykoterapeuttien ammatilliset ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja psykoterapian tuloksellisuus.

14.4 Luennon aihe ilmoitetaan myöhemmin.

21.4 LT Anneli Kuusinen-Laukkala, Perusterveydenhuollon yksikkö, TKKI-palvelut, KSSHP. Masentuneen elämänhallinnan tukeminen perusterveydenhuollossa.

28.4 FT Liisa Ukkola-Vuoti, HY. Milloin ja miten musiikki vaikuttaa terveyteen?

5.5 VTT Ville Harjunen, HY. Sanattomien tunneilmaisuiden havaitseminen kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa.

12.5 FT Laura Simoila, HUS. Skitsofreniaa ja skitsoaffektiivista häiriötä sairastavien suomalaisten naisten lisääntymisterveydestä.

19.5 Dos Jussi Sutinen, HYKS. HIV- potilaan kohtaaminen ja hoito tämän päivän tiedon valossa.

26.5 LL Johanna Pietikäinen, HY. Perinataalipsykiatria – nyt ja tulevaisuudessa.