Tiistailuennot syksy 2019

19.8.2019

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS Psykiatrian osasto

Tiistai-luentosarjan ohjelma SYYSLukukaudella 2019

Paikka: Psykiatriakeskus (Christian Sibelius sali), Välskärinkatu 12

Aika: Tiistaisin kello 12.15 – 13.15

Kohderyhmä:  Psykiatrian klinikan lääkärit, psykologit ja muu henkilökunta. Avoin myös muiden toimintayksiköiden ammattihenkilöstölle.

Yhteyshenkilöt: Kliininen opettaja Pertti Heikman, e-mail: pertti.heikman@hus.fi  ja sihteeri Irina Kruskopf puh (09) 471 63732, fax: (09) 471 63735, e-mail: irina.kruskopf@hus.fi

 

10.9 Psykologi, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti Minna Toikka. Skeematerapia – teoriasta käytäntöön

17.9 LT Kari Aaltonen, HUS. Mielialahäiriöpotilaiden itsemurhat ja itsetuhoinen käyttäytyminen

24.9 Yl Petteri Joelsson, THL, oikeuspsykiatria. Sarjamurhaajat: määrittely, motiivit ja psykiatrian rooli

1.10 Yl Johan Lassus, HUS, Jorvin sairaala.  Milloin psykiatrin on aiheen konsultoida kardiologia?

810 Prof Mikko Niemi, HUS. Farmakogeneettiset testipatterit

15.10 Prof Hannu Koponen, HY ja HYKS. Ahdistuneisuushäiriöt – Käypä hoito-suositus

22.10 LT Sanna Pallaskorpi, HUS. Bipolaarihäiriön pitkäaikaisennuste

29.10 Yl Kai Vilkman, Puolustusvoimat SOTLK. Varusmiesten mielenterveys ja sen arviointi

5.11 Kotimaan ohjelmajohtaja Ben Malinen, Suomen pakolaisapu. Häpeän kokemisesta ja tutkimisesta

12.11 Dos., yliopistonlehtori Annamari Tuulio-Henrikksson, HY. Ajankohtaista kuntoutuspsykoterapiasta

19.11 Prof Erkki Isometsä, HY ja HYKS. Ketamiini ja esketamiini depression hoidossa

26.11 Dos Olavi Lindfors, HY ja THL. Psykodynaamisen psykoterapian vaikuttavuus

3.12 Yl Margareeta Häkkinen, A-klinikka Oy. Ajankohtaista opioidikorvaushoidosta