Valtakunnallinen kuulustelu

cropped-uusikirja.jpg

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut vuonna 2020

Sähköisen tentin käyttöön ottaminen valtakunnallisessa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelussa siirtyy vuodenvaihteesta kevään toiseen kuulusteluun.

Huhtikuusta 2020 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä.
Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika lyhenee nykyisestä 6 tunnista 2 tuntiin ja 55 minuuttiin. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan huhti-toukokuun kuulustelusta alkaen suoraan Exam-järjestelmään. Ilmoittautumisohjeet täältä:

Ilmoittautuminen

Psykiatrian kuulustelupäivät ovat 2020: 4.5 kello 11-14 ja 8.10 kello 8-11

Ainestojen etäkäyttöohje.

Kuulusteluvaatimukset:

Kirjat (aina viimeisin painos):

1. Kaplan H.I. & Sadock B.J.: Kaplan & Sadock´s Comprehensive textbook of psychiatry, Vol I–II. Eight edition. Williams & Wil-kins, 2005.

9021

 2. Stern TA, Friccione GR, Cassem NH et al. Massachusetts General Hospital Handbook of General Hospital Psychiatry , 2010, 6th ed.

hbghs

3. Schatzberg A.F. & Nemeroff C.G.: Essentials of clinical psychopharmacology. 2nd edition. American Psychiatric Press, 2006.

4.  Psykoterapiat, Matti O. Huttunen, Hely Kalska (toim.) 3., uudistettu painos 2015, 440 sivua, nidottu

Lehdet (tenttiä edeltävän kolmen vuoden ajalta):

1. American Journal of Psychiatry

430

2. Archives of General Psychiatry (jatkuu vuodesta 2013 alkaen niemllä JAMA psychiatry)

1214

3. British Journal of Psychiatry

484

Muuta:

– Lääkintälainsäädäntö soveltuvin osin.  http://www.finlex.fi/fi/

–  Suomalaiset psykiatriaan liittyvät käypähoitosuositukset

Psykiatria http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset?erikoisala=2343

Lastenpsykiatria http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset?erikoisala=2446

Päihdelääketiede http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset?erikoisala=2455

 

– Tenttiä varten voi tulla lukemaan  myös Psykiatriakeskukseen ja siellä tieteelliseen kirjastoon.

– Psykiatrian alan keskeisiä verkkolehtiä ja -kirjoja,  linkkejä, tietokantoja sekä uutuusseurantaa on koottu Terkko Navigatorin Psychiatry-kategoriaan.   [http://www.terkko.helsinki.fi/psychiatry]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *