Psykiatrian peruskurssi

Lukuvuodet 2018-2022 psykiatrian perusopetus L4-kurssille.

Jokaiselle kurssille on oma moodle-kurssialue ja sieltä löytyy kaikki info ja materiaalit.

 

Tavoite 

Opintojakson tavoitteena on oppia tunnistamaan ja hoitamaan tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä perusterveydenhuollossa, osata erottaa erikoislääkärin hoitoa tarvitsevat potilaat ja ymmärtää sekä kehittää potilas-lääkäri vuorovaikutusta.

Ydinainesanalyysi DiKk  http://dspace2.lib.helsinki.fi:8082/dikk/ ja moodlen kurssialue ja samassa paikassa myös osaamistavoitteet.

 

Sisältö  Psykiatrian kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat psykoosit, mieliala-, ahdistuneisuus-, persoonallisuus- ja syömishäiriöt, päihdepsykiatria, vanhuspsykiatria sekä psykiatrinen lääkehoito ja psykoterapiamuodot.
Opintojaksolla psykiatrian keskeisiä aiheita käsitellään luennoilla, workshopeissa ja ryhmäopetuksessa. Lisäksi opiskelijoiden kliinisiä valmiuksia kehitetään osasto- ja poliklinikkaopetuksen aikana.
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kurssikirja:

Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen, Partonen:  Psykiatria, Duodecim uusin painos

tai

Psykiatri, Jörgen Herlofson. Lisa Ekselius et al., Lund Studentlitterratur 2009.

Suositeltavaa lukemista:

Psykiatrian käypä hoito – suositukset.

Kliininen neuropsykiatria, Duodecim ( 2011), Juva, Hublin, Korkeila, Sainio, Tani, Vataja

Psykoterapiat. Duodecim  (2012) Huttunen, Kalska

Kurssin luentomateriaali kurssialueella moodlessa.

 

 

 

Leave a Reply