Palautetietoinen hoitomalli (Feedback-Informed Treatment, FIT). Tapaustutkimus kognitiivis-integratiivisessa lyhytpsykoterapiassa.

Rutiininomaisen ja jatkuvan palautteen kerääminen potilaan voinnista ja terapiasuhteen laadusta sekä tämän tiedon hyödyntäminen on tehokas tapa parantaa psykoterapian tuloksellisuutta. Jatkuvan palautteen keräämisen on todettu vaikuttavan psykoterapian tuloksellisuuteen yhteistyösuhteen vahvistumisen sekä potilaan vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen kautta.

Palautetietoinen hoitomalli (Feedback-Informed Treatment, FIT) on viitekehyksestä riippumaton lähestymistapa, jonka avulla seurataan potilaan voinnin edistymistä sekä terapiasuhteen laatua. Arvioinnin lisäksi sen mittarit toimivat keskustelutyövälineinä ja niiden avulla terapeutti kehittää tapaansa keskittyä hoidon tuloksiin sekä yhteistyösuhteen vahvuuteen. Oman työn jatkuva seuraaminen on terapeutin ammatillista osaamista ja kehittymistä tukevaa. Tässä opinnäytetyössä esitellään palautetietoinen hoitomalli ja sen soveltaminen työterveydessä toteutetussa lyhytpsykoterapiassa. Tapaustutkimus osoitti hoitomallin käytön hyödyt kirjallisuuden mukaisesti.

Sanni Viljava: Palautetietoinen hoitomalli (Feedback-Informed Treatment, FIT). Tapaustutkimus kognitiivis-integratiivisessa lyhytpsykoterapiassa.

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2018-2021