Statsvetardagarna 2016

vty_color_horizontal

Statsvetardagarna 2016

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 10–11 mars 2016

Migration, ansvar och demokratins resiliens

Folkförflyttningsrörelser är inget nytt fenomen, men under de senaste årtiondena har migrationen ökat i en accelererande takt. Som en följd har flyktingarnas svåra belägenhet förvärrats. År 2014 tvingades 59,5 miljoner individer förflytta sig som ett resultat av förföljelse, konflikter, våld eller förbrytelse mot mänskliga rättigheter, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR i sin rapport. Antalet ökade med 8,3 miljoner personer från året innan, vilket gör det till alla tiders största ökning under ett enskilt år.

Utgående från detta tema efterlyser vi diskussion om migration med hänsyn till demokratins återhämtningsförmåga. Problematiken kan nalkas ur flera perspektiv. För det första, vilka är följderna av senaste tidens och framtida migrationsströmmar för Europeiska unionen, nationell- och världspolitik, och uppfattningen om medborgarskap, demokrati och samhällsstyrning på konceptuell nivå och i praktiken? Hur kan demokratiska institutioner hantera dilemmat mellan statssuveränitet och trofastheten mot universella mänskliga rättigheter?

För det andra, vilka rörelser har uppstått som utmanar, omformar och bevarar demokratin? Vilken roll har populism i en era bestående av både migration och nyliberala reformer? Hur kan man tackla rasism som allt tydligare kommer till uttryck i många västerländska samhällen?

För det tredje utmanar migration den demokratiska processen på flera sätt. Kunde invandrare och flyktingar i en större grad också bli politiskt engagerade och främja aktivt medborgarskap istället för att enbart vara ekonomiskt engagerade? Vilka konsekvenser har migration för jämställdhet och social- och politisk jämlikhet? Sist och slutligen, hur uppfattar vi den politiska kopplingen mellan migration och klimatförändring? Vilken kapacitet har globala politiska strukturer och aktörer att hantera den ökande migrationsströmmen som uppstår på grund av klimatförändring? Håller det på att ske en förskjutning från solidaritet till gemensamt ansvar?

Öppningsanförandet hålls av professor Carl Henrik Knutsen vid Statsvetenskapliga institutet vid Oslo universitet. Knutsen talar under rubriken ”Democratic resiliency: What affects it, and how can we achieve it?”. Professor Knutsen är projektledare och medlem i styrgruppen för det världsomspännande forskningsprojektet ”Varieties of Democracy (V-DEM)”. Som chefredaktör för Scandinavian Political Studies bemästrar han även nordisk politik.

Hanna Wass, ordförande för organisationskommittén

hanna.wass@helsinki.fi

Isak Vento, konferenssekreterare för Statsvetardagarna 2016

isak.vento@helsinki.fi