Plats och kontaktuppgifter

Adress: Snellmansgatan 12, 00170 Helsingfors

Kontaktuppgifter:

Ordförande för organiseringskommittén: Hanna Wass, 0504484399, hanna.wass@helsinki.fi

Konferenssekreterare: Isak Vento, 0504488945, isak.vento@helsinki.fi