Presskonferens i Tankehörnan Alexen

vty_color_horizontal

 

Presskonferens om internationella demokratiforskningsprojektets resultat torsdag 10.3 kl. 9:30-10:30 i Tankehörnan Alexen (Alexandersgatan 7). Forskningsprojektet Varianter på demokrati presenteras.

Hur kan demokrati mätas? Vilka faktorer gör att demokratier uppstår? Och vad är kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och demokrati? Carl Henrik Knutsen, professor i statskunskap vid Oslo universitet, presenterar det globala Varieties of Democracy-forskningsprojektets (Varianter på demokrati) färska resultat. Kommentator: Heikki Patomäki, professor i världspolitik vid Helsingfors universitet. Moderator: akademiforskare Hanna Wass, Helsingfors universitet. Presskonferensen hålls på engelska.

Varieties of democracy (Varianter på demokrati) är ett omfattande, globalt forskningsprojekt som syftar till att ta fram bättre indikatorer på demokrati. I centrum står frågor som demokratins utveckling, orsaker till demokratiseringsprocesser och demokratins verkan. Inom ramen för projektet har man samlat in data från 173 länder från 1900 till i dag. All data finns tillgänglig för nedladdning för allmänheten på projektets engelskspråkiga hemsida. Materialet baserar sig på att man låtit 3000 sakkunniga värdera demokratins tillstånd i olika delar av världen. I projektet ingår forskare från olika länder och världsdelar. Projektet är institutionellt baserat vid Göteborgs universitet i Sverige och vid Kellogg Institute vid Notre Dames universitet i USA.

Carl Henrik Knutsen, professor i statsvetenskap vid Oslo universitet, presenterar på presskonferensen projektet och dess färska forskningsresultat. Knutsen tar särskilt upp frågor som har att göra med kopplingen mellan starka partier och ekonomisk tillväxt i både autokratier och demokratier. Därtill talar han om hur ekonomisk tillväxt enligt resultaten har en stark koppling till att fria och rättvisa val förverkligas. Ekonomisk tillväxt stöder nödvändigtvis ändå inte andra demokratirelaterade aspekter, såsom skyddet av medborgerliga rättigheter.

Registrera dig för presskonferensen genom den elektroniska blanketten via länken nedan:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/68687/lomake.html

Projektets officiella hemsida på engelska: https://v-dem.net/en/

Projektets hemsida på svenska: http://pol.gu.se/varianter-pa-demokrati–v-dem-