Julkaisut

Artikkelit

Haukkala, A., Konttinen, H., Hankonen, N., Perola, M., Kääriäinen, H., & Salomaa, V. (2015). Genetic causal beliefs about morbidity: associations with health behaviors and health outcome beliefs about behavior changes between 1982–2002 in the Finnish population. BMC public health, 15(1), 389. Lataa

Haukkala, A, Hankonen, N. (2014). Geneettiseen tietoon liittyvät uskomukset, asenteet ja vaikutukset terveyskäyttäytymiseen. Teoksessa L. Myyry, S. Ahola, M. Ahokas & I. Sakki (toim.),
Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus (s. 144–161). Helsinki: Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos. Lataa

 

Muut