Categories
Translating

7.) Translation; Week 1

The other support group I have for this second period is Translation. Every week, two of our group members choose a text for all of us to translate, the other is an academic and the other one a bit lighter text. It doesn’t matter if the text is in Finnish or English. The process is quite different depending on which way you are translating, but that makes the translating even more interesting and instructive. So, there is two texts to translate for every week. Here are my first week’s translations. (I’ll link the original texts below the headlines)

 

From the wheel of remote-controlled cars to F1-champion

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006706633.html

Lewis Hamilton, the brightest star in F1, started his carreer with remote-controlled cars. Now, he breaks the unbeatable records made by Michael Schumacher.

If there were no Lewis Hamilton, the F1 should have invented him. For years, he has been the face of the sport and especially the wider grace of the F1.

Hamilton’s importance to Formula one is hard to ignore. At first comes the success: he breaks Michael Schumacher’s records that were supposed to be unbeatable.

Hamilton is not like any other driver. Kimi Räikkönen belongs in the same category, in his own way, but when it comes to the marketing of the sport, Hamilton is entirely in his own league: former jetset- charmer has become ecowarrior and the face of the “black lives matter”-campaign in F1.

It may sound tricky in the motorsport culture, where the white men rules, but Hamilton has managed to further the cause, either by accident or  extremely consciously.

Although it may sound like environmental twaddle stated by filthy rich nobody, Hamilton’s actions in his own life do really matter. Five years back, you could have seen Hamilton soaring with his private airplane above United States even ten times a year, but a couple of years back he gave up his plane. His carbon footprint decreased remarkably.

Hamilton, who follows vegan nutrition, aims to be carbon neutral, which his teammate Valtteri Bottas has had to face as well: in Mercedes’ spaces, plastic is not used, for Hamilton’s insistence.

“It is about making people more aware, and I want to bring up these matters”, Hamilton accentuates.

Somewhat the opposite point of view is represented by Redbull’s Max Verstappen, who has mocked Hamilton’s sayings, claiming them to be just a “dramaqueen’s” nonsense.

“I like fuel”, Verstappen has stated.

How did Hamilton even end up in the motorsport world?

No, he did not start his career by driving go-carts before school-age. When Hamilton was six, his father Anthony Hamilton bought his son a remote-controlled car. At that time Lewis Hamilton was still living with his mom, Carmen Larbalestier.

“I raced with remote-controlled cars and won club championships against adults”, Hamilton explains at Racefans-site.

When Hamilton was so good at driving remote-controlled cars, his father thought about letting him try real race cars. At the age of eight, Lewis Hamilton jumped in the wheel of a go-cart and by the age of ten, he started to win championships.

When Hamilton won the British championship in his league, being just ten years old, he walked to McLaren’s leader Ron Dennis and asked for a signature.

“Hey, I am Lewis Hamilton. I just won the British championship and at some day, I want to compete in some of your cars”, he said.

It has been told that Dennis wrote to Hamilton’s signature book that “Call me in nine years, we’ll then work something out.”

You could say, that was the starting point to Hamilton’s motorsport career towards Formula One. Already in 1998 Hamilton got into McLaren’s generation program for young drivers – at the age of 13, he was the youngest driver, F1 team had contacted with. Whoever the caller was, it had only been three years since Dennis’ note.

Carting championships followed one another, but 15-years old Hamilton wanted to quit. Father Anthony Hamilton told about it to the British Channel 4 during the Portuguese competition last weekend.

“It was extremely close”, Anthony Hamilton explained.

“He wanted to spend more time with his friends and do other things as well. I told him then that ‘you might be about to reach something great’, because we lead the European mastery of carting and it was crucial to win the championship when Ron and Mercedes-Benz sponsored us.”

Hamilton did not quit and in the 2001 he switched over to Renault’s winter league. However, the start was not so promising for a 16-year old in a league with bigger cars.

 

 

Vähemmistöuskontojen näkyväksi tekeminen uskonnon opetuksen kautta: Vanhempien kokemuksia lasten ortodoksisesta identifioitumisesta suomalaisissa julkisissa kouluissa.

 Metso2019_Article_MakingMinorityFaithInVisibleTh.pdf

Yleisesti

Tämä artikkeli keskittyy vanhempien kokemuksiin sekä havaintoihin heidän lastensa uskonnonopetuksesta. Tietoa on kerätty 41 suomalaisen ortodoksi lapsen tai nuoren vanhemmilta saaduista kirjeistä. Kirjeissä vanhemmat kuvaavat ymmärrystään vähemmistöuskontojen uskontokasvatuksesta, ja siitä, miten erinäiset tekijät, kuten uskonnonopetus, ovat siihen vaikuttaneet. Uskonto on pakollinen oppiaine suomalaisissa kouluissa, ja sitä opetetaan ryhmissä, jotka koostuvat saman uskontotaustan omaavista lapsista. Tämän artikkelin pääkysymykset ovat: 1) Miten vanhemmat näkevät ortodoksisen uskonnonopetuksen järjestelyjen vaikuttavan siihen, miten lasten uskonnolliset yhteydet näkyvät koulussa, sekä 2) Miten uskonnonopetus vaikuttaa lasten uskonnollisen identiteetin muotoutumiseen? Analyysit osoittavat, että vanhemmat mieltävät uskonnonopetuksen tärkeänä tekijänä lasten identiteetin rakentumisessa. Huolimatta siitä, että ortodoksi uskonnon opetuksen järjestelyt ovat toisinaan puutteelliset, vanhemmat ovat kuitenkin suurimmilta osin tyytyväisiä oppiaineeseen sekä sitä opettaviin opettajiin. Uskonnonopetus tekee ortodoksilapsien vähemmistöuskontoon kuulumisesta sekä näkyvää että näkymätöntä: heidän erilaisuutensa valtauskonnoista tulee kyllä esille, mutta uskontotunnit pidetään kuitenkin usein tavallisten kouluaikojen ulkopuolella ja jopa koulun ulkopuolisissa tiloissa.

Johdanto

Uskonnolle annettu tila julkisissa kouluissa sekä uskonto kouluaineen perusluonne näkyvät nykyään monissa Euroopan maissa. Euroopan erilaisten kasvatuspoliittisten muotojen keskinäiseen vuorovaikutukseen ja julkisen alueen sekä uskonnon välisiin käytäntöihin liittyviä teemoja tähdennettiin hiljattain Journal of Religious Education -lehden erikoisnumerossa. Julkaisuun nojaten, uskonnonopetuksen ja uskonnollisen sosialisaation yhteen punoutumisesta kouluissa tarvittaisiin lisää tutkimustuloksia, ei pelkästään uskontotunneilta, vaan myös yleisemmin ottaen koulumaailmasta. Tässä artikkelissa oppiaineen ja uskonnollisen sosialisaation kompleksista vastavuoroisuutta tarkastellaan tietystä näkökulmasta tietyssä kontekstissa: vähemmistöuskontoihin kuuluvan ortodoksi uskonnon opetuksesta suomalaisissa julkisissa kouluissa.

Vaikka nykyisen, Suomessa vuonna 2003 voimaan astuneen, uskonnonvapauslain myötä uskonnonopetuksesta on tullut ei-tunnustuksellista, oppilaiden opetus määritellään kuitenkin sen mukaan, mihin uskontokuntaan he kuuluvat, mikäli se on nimetty uskontorekisteriin. Niinpä ei-tunnustuksellisuus on silti yhteydessä oppilaiden uskonnollisiin taustoihin ja opetusryhmät muodostetaan niiden mukaan. Suomessa uskonto on pakollinen oppiaine niin peruskoulussa kuin lukiossakin. Uskontotuntien sisällöt perustuvat tiettyyn uskontoon, mutta oppilaat opiskelevat kuitenkin muitakin uskontoja sekä elämänkatsomuksia.

Suomessa väittely uskonnon asemasta koulutuksessa on 2000-luvun alusta saakka keskittynyt kahteen kysymykseen: Miksi erilaisia uskontotaustoja omaavia lapsia opetetaan erikseen, eikä yhdessä ryhmässä, ja pitäisikö uskonto kuulua opetussuunnitelmaan ylipäätänsä? Vaikka yksittäiset koulut ovat toimineet edistyksellisesti sijoittamalla eri taustaisia lapsia samaan ryhmään, vähemmistöuskontojen edustajat ovat kuitenkin ilmaisseet paheksuntansa sellaisia muutoksia kohtaan, jotka voisivat vaarantaa nykyisen käytännön.

 

ALMS hours spent: 5,5h

ALMS hours remaining: 50,5h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *