Järjestäjät

Työpajan järjestämisestä vastaavat kaksi teologisen tiedekunnan suurhanketta, Reason and Religious Recognition ja CoPassion. Tapahtuman järjestelyissä on mukana myös sosiaalietiikan keskustelufoorumi, Sosiaalietiikka.fi.

REASON AND RELIGIOUS RECOGNITION 
Suomen Akatemian rahoittama huippuyksikkö Reason and Religious Recognition (Järki ja uskonnollinen hyväksyminen) tutkimuskohteena ovat uskonnollisen hyväksymisen tavat historiassa ja nykypäivänä. Huippuyksikössä kysytään, miten uskonnolliset ryhmät ovat hyväksyneet tai tunnustaneet muita yhteiskunnan toimijoita sekä miten uskonnot ovat olleet erilaisissa yhteiskunnissa hyväksyttyjä. Huippuyksikön tutkijat luovat sellaisia nykypäivän uskonnollisen hyväksymisen malleja, jotka auttavat monikulttuurisen yhteiskunnan keskinäisen arvonannon lisäämisessä. Yksikön tutkimusmenetelmät ovat historiallisia ja filosofisia.

Lue lisää hankkeesta. 

CoPASSION
Tekesin ja yrityskumppanien rahoittama CoPassion-hanke tutkii myötätunnon mullistavaa voimaa työelämässä. Monitieteinen tutkijaryhmä selvittää, miten myötätunto vaikuttaa organisaatioiden hyvinvointiin ja tuloksellisuuteen. Hankkeen perustava hypoteesi on, että myötätunto on syvä inhimillisen merkityksellisyyden kokemuksen lähde, ja siksi myös työn merkityksellisyys pohjautuu työelämän sosiaalisiin suhteisiin. CoPassion-hanke luo, testaa ja mitaa erilaisia malleja, joilla myötätuntoa voidaan työelämässä lisätä. Hankkeen tutkijat edustavat monia tieteenaloja ja metodeja: edustettuina ovat mm. kirkkososiologia, systemaattinen teologia, filosofia, työelämän tutkimus, positiivinen psykologia, erityispedagogiikka ja kauppatieteet.

Lue lisää hankkesta. 

 


 

R&O-TYÖPAJAN KONSEPTISTA JA JÄRJESTELYISTÄ VASTAAVAT 

Heikki Haara, heikki.haara[at]helsinki.fi (Reason and Religious Recognition)
Taina Kalliokoski, taina.kalliokoski[at]helsinki.fi (Sosiaalietiikka.fi)
Joona Salminen, joona.salminen[at]helsinki.fi (Reason and Religious Recognition)
Anna Seppänen, anna.m.seppanen[at]helsinki.fi (CoPassion)
Tii Syrjänen, tii.syrjanen[at]helsinki.fi (CoPassion)