Ohjelma

9-9.30  Aamukahvia tarjolla

9.30     Seminaarin avaus ja Rakkaus ja oikeudenmukaisuus-video
9.45     Paneelikeskustelu: Anne Birgitta Pessi (CoPassion), Risto Saarinen (Reason and Religious Recognition) ja Anna Salonen (CoCare) keskustelevat

R&O auttamistyössä: Ketä auttaminen auttaa?
10.15     prof. Jaana Hallamaa
10.45     prof. Anne Birgitta Pessi ja dos. Henrietta Grönlund

11.30–12.30 Lounastauko (omakustanne)

R&O ihmisten välisissä suhteissa: Kumpi oli ensin, sinä vai minä?
12.30     FT Heikki J. Koskinen
13.00     prof. Risto Saarinen

13.30     Työskentelyä ryhmissä
14.00     Kahvia + työskentelyä

R&O yhteiskunnassa: Takaako hyvinvointiyhteiskunta hyvän elämän?
14.30     prof. Pauli Kettunen
15.00     apulaisprof. Ville Päivänsalo

15.30     Työskentelyä ryhmissä

16.30     Päätös
Viiniä ja pientä suolaista syötävää

HUOM! Ohjelma muuttunut 24.2., osioiden R&O ihmisten välisissä suhteissa ja R&O auttamistyössä ajankohdat on vaihdettu.


Puheenvuorot 

Prof. Jaana Hallamaa

“Kuinka korkealle olisi kurotettava – oikeudenmukaisuus nuivana hyveenä: Onko moraalin ensisijainen tehtävä tuottaa hyvää vai estää pahaa? Yksinkertaistava kysymys valottaa oivallisesti moraalifilosofisten lähestymistapojen korostuseroja. Sen avulla voidaan myös pohtia rakkauden ja oikeudenmukaisuuden suhdetta ja merkitystä yhteisöllisen hyvän edistäjinä.”

Prof. Anne Birgitta Pessi ja dos. Henrietta Grönlund 

” ‘Auttajan’ ja ’autettavan’ roolit alkavat sumeutua, kun tutkimme auttamisen vaikutuksia hyvään elämään ja mekanismeja näiden vaikutusten taustalla. Empiirisen tutkimustieton avulla avaamme, mitä vastavuoroisuus merkitsee auttamisessa.”

FT Heikki J. Koskinen 

“Tunnustusteoria muodostaa teologisessa tiedekunnassa toimivan huippuyksikkömme kannalta keskeisen tutkimuksellisen viitekehyksen. Lähden esityksessäni liikkeelle nykyisen tunnustusteorian ja yhteiskunnallisten käytäntöjen välisen yhteyden alustavasta luonnehdinnasta. Tämän jälkeen tarkastelen rakkautta ja oikeudenmukaisuutta tunnustussuhteiden perusulottuvuuksien näkökulmasta. Nostan myös esiin kysymyksen ʻminän’ ja ʻsinän’ välisestä suhteesta. Lopuksi pohdin lyhyesti tunnustusteoreettista ajatusta hyvän elämän yhteiskunnallisista ennakkoehdoista.”

Prof. Risto Saarinen 

“Rakastanko ensin lähimmäistäni vai hän minua? Vai onko rakkaus ennen “minua” ja “sinua”? Entä mikä on luottamuksen merkitys rakkauden synnyssä ja ylläpidossa?”

Apulaisprof. Ville Päivänsalo

“Suomea rasittaa nykyisin sekä julkisen sektorin budjettivaje että suurta kansanosaa koskeva hyvinvointivaje. Näitä molempia vajeita on mahdollista kuroa jonkin verran kiinni oikeudenmukaisuusvaateiden kautta, mutta tällä lähestymistavalla on rajansa: oikeatkaan vaatimukset eivät motivoi määräänsä enempää. Pakottomuuden lähtökohdista kumpuava uskontotaustainen rakkaus muodostaa oleellisesti toisenlaisen voimavaran hyvinvoinnin edistämiseen. Voiko rakkautta kuitenkaan varsinaisesti valjastaa palvelemaan yhteiskunnallisia päämääriä? Vastaukset riippuvat paljon sekä kulloisenkin rakkauden lajin sisäisestä dynamiikasta että yhteisesti hyvinä pidetyistä päämääristä.”