Opiskelijoille suunnattu kysely on nyt auki!

Valmiina työelämään -hankkeen Helsingin yliopiston opiskelijoille suunnattu kysely on nyt auki. Kyselyssä kartoitetaan kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden ura- ja työllistymisvalmiuksien kehittymistä opintojen aikana. Lisäksi tutkimme, miten opiskelijan sosio-ekonominen asema on yhteydessä työssäkäyntiin ja ura- ja työllistymisvalmiuksien kehittymiseen.

Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla tiedekuntien koulutusta voidaan kehittää tukemaan paremmin opiskelijoiden työllistymisvalmiuksien kehittymistä ja siten myös työelämään siirtymistä.

Linkki kyselyyn:
https://link.webropolsurveys.com/S/25311BF19B264258