Kristityt egyptiläisessä yhteiskunnassa

ULLA TERVAHAUTA

Suomen Uskonnonopettajien liiton (SUOL ry) kevätseminaari pidettiin lauantaina 23.4.2016 Lähetysseuran tiloissa Helsingissä. Seminaarin aiheena oli Uskonnot, uskovaiset ja valtio Lähi-idässä. Seminaarissa kuultiin viisi esitelmää, joiden aiheet käsittelivät turkkilaista sekularismia (Anu Leinonen), Iranin islamilaista tasavaltaa (Elisa Rekola), Israelia juutalaisvaltiona (Riikka Tuori), kristittyjä egyptiläisessä yhteiskunnassa (Ulla Tervahauta) sekä Egyptin Muslimiveljeskuntaa (Andrei Sergejeff).

Ulla Tervahauta tarkasteli esitelmässään kristittyjen historiaa Egyptissä sekä antiikissa ja myöhäisantiikissa islamilaisen ajan alkuun sekä tämän päivän Egyptissä. Egyptin koptikristityt ovat merkittävä uskonnollinen vähemmistö Egyptissä sekä samalla Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan suurin kristitty yhteisö: heidän määränsä on noin 5–10 % Egyptin väkiluvusta. Esitelmässään Tervahauta tarkasteli erityisesti kristittyjen elämää moniuskontoisessa yhteiskunnassa: kristityt ovat olleet Egyptissä vähemmistön asemassa lähes koko historiansa ajan. Lisäksi hän tarkasteli sitä, mitä asioita historiasta nostetaan identiteetinrakennuksen materiaaleiksi tämän päivän diskurssissa: keskeisesti tänäänkin näkyvät koptin kieli ja luostarihengellisyys sekä myös marttyyrien muistaminen. Uskonnolliset identiteetit ovat yleisesti ottaen korostuneet ja polarisoituneet Egyptissä siirtomaakauden jälkeen ja erityisesti 1970-luvulta alkaen. Rauhanomaisen rinnakkainelon näkökulmasta vahvojen uskonnollisten identiteettien rakentaminen tuo etujen lisäksi mukanaan haasteita. Yhtäläisyyksien korostaminen on nähty yhdeksi vastaukseksi tähän kysymykseen.