TOTUUDEN TUHO, KIELEN RAPPIO?

Totuuden jälkeinen aika. Valeuutiset. Vaihtoehtoiset faktat. Erilaiset todellisuuskuplat. Konsulttiretoriikka. Uusia käsitteitä. Ja vanhoja käsitteitä, joille annetaan uusia merkityssisältöjä. Yhteiskunnallisen keskustelun retoriikka on kokenut suuria muutoksia 2000-luvulla – eikä vain yhteiskunnallisen keskustelun retoriikka, vaan uudet puheen ja argumentoinnin tavat ovat levittäytyneet eri elämänalueille. Mitä tämä kaikki merkitsee demokratian, kansalaisoikeuksien tai vastuullisen yksityisen ja yhteisöllisen toimijuuden näkökulmasta? Meitä ei ehkä uhkaa totalitarismi, mutta olemmeko totuuden tavoittelun hämärtymisen ja kielen rappion myötä luisumassa uudenlaisiin vapauden – ja vastuun – menettämisen muotoihin? Onko Orwell siis sittenkin ajankohtaisempi kuin koskaan?

Järjestämme perjantaina 2.11.2018 klo 10-16 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa (Fabianinkatu 24, 5. kerros) avoimen seminaarin, johon on kutsuttu eri tieteenalojen edustajia käyttämään lyhyitä (max 15 min) puheenvuoroja. Tarkoitus on yhdessä yrittää analysoida tätä aikaa ja luoda ymmärrystä siitä, missä olemme ja mihin olemme menossa.

Seminaarin ideoijina, koollekutsujina ja puheenjohtajina toimivat professori Jukka Kekkonen (HY, oikeustieteellinen tiedekunta) ja professori Sami Pihlström (HY, teologinen tiedekunta).

Alustava ohjelma:

10.15 – 10.30 Jukka Kekkonen (HY) & Sami Pihlström (HY): Avaus
10.30 – 10.45 Ilkka Niiniluoto (HY): Postmodernismista totuudenjälkeiseen aikaan
10.45 – 11.00 Sara Heinämaa (JY): Kaksi järjenkäytön murroskohtaa: vihapuhe ja uuskieli
11.00 – 11.15 Jaana Hallamaa (HY): Totuus ideologisoituu – so what?
11.15 – 11.30 Sami Pihlström (HY): James – Rorty – Trump – O’Brien?
11.30 – 12.00 Keskustelua
12.00 – 13.15 Lounastauko
13.15 – 13.30 Sari Kivistö (TaY): Satiiri ja totuus
13.30 – 13.45 Jukka Kekkonen (HY): Historian vääristely poliittisen retoriikan keinona
13.45 – 14.00 Laura Kolbe (HY): (tbc)
14.00 – 14.15 Ilkka Arminen (HY): Post-yhteiskunta
14.15 – 14.45 Keskustelua & kahvitauko
14.45 – 15.00 Jyrki Knuutila (HY): Uskonnollinen totuus ja politiikka
15.00 – 15.15 Risto Saarinen (HY): Uskonto vastamediassa
15.15 – 15.30 Kari Enqvist (HY): Käytännöllisesti katsoen totta
15.30 – 16.00 Loppukeskustelu