Anna-Liisa Tolonen

tolonen-al Anna-Liisa Tolonen, tohtorikoulutettava
Suosittu tarina menneisyydestä: Kristillistä, juutalaista ja islamilaista todistusta äidistä ja hänen seitsemästä pojastaan

Tutkimukseni käsittelee suosittua kertomusperinteitä äidistä ja hänen seitsemästä pojastaan. Kertomuksen varhaisimmat versiot löytyvät apokryfikirjoista (2. Makkabilaiskirja 7; 4. Makkabilaiskirja 8:1ff.). Näiden “makkabilaismarttyyrien” reseptiota on tarkasteltu tutkimuksessa enimmäkseen kristillisen aineiston valossa. Väitöskirjassani pyrin korostamaan suositun kertomuksen moninaisuutta ja sovellettavuutta historiallisessa vertailevassa analyysissa, jossa huomioidaan kristillisten kertomusperinteiden lisäksi myös juutalaiset ja islamilaiset lähteet.

Keskeisiä teemoja, joita tarkastelen:

(1) Kertomuksen varhaiset versiot sijoitetaan osaksi myöhäistä toisen temppelin ajan juutalaista sekä varhaista kristillistä kirjallisuutta. Analysoin kertomuksen rakenteita ja päähenkilöiden esittämistä vertaamalla varhaisia versioita muuhun aikalaismateriaaliin, jossa käsitellään vastaavia teemoja. Lisäksi arvioin historiallisesti merkittäviä rooleja, joita äiti ja hänen poikansa saavat antiikin historiankirjoituksessa, ja vertaan tuloksia myöhempään kristilliseen ja juutalaiseen historiankirjoitukseen.

(2) “Makkabilaisten” tunnustaminen kristillisiksi martyyreiksi on aihe, josta keskustellaan monissa myöhäisantiikin kristillisissä saarnoissa. Tarkastelen näitä lähteitä osana niitä kehityskulkuja, joiden kautta hahmotetaan ajan kristillisen identiteetin muodostumista sekä kristittyjen asenteita ja suhtautumista juutalaisuuteen ja juutalaisiin.

(3) Kertomus äidistä ja seitsemästä pojasta tunnetaan parhaiten marttyyrikertomuksena ja sen kerrontaan liittyy usein erilaisia käsityksiä marttyyriudesta niin kristillisissä, islamilaisissa kuin myös rabbiinisissa lähteissä. Esittelen näitä käsityksiä – esim. todistamisesta, sinnikkyydestä sekä tosi uskonnolle omistautumisesta – ja arvioin vertaillen niitä marttyyri-ideologioita, joita kertomuksen hahmoilla kulloinkin pyritään mallintamaan.