Joona Salminen

salminen-j Joona Salminen, tohtorikoulutettava
Jumalallistuminen ja jokapäiväinen elämä

Oppi ihmisen jumalallistumisesta on kristilliselle perinteelle teologisesti keskeinen ajatus. Tutkimukseni keskeinen uusi avaus on tarkastella varhaiskristillistä käsitystä ihmisen jumalallistumisesta suhteessa arkielämän puitteisiin. Käytän päälähteenäni Clemens Aleksandrialaisen teosta Paidagogos, jossa käytännöllinen kasuistiikka yhdistyy arkisella ja konkreettisella tavalla hyve-etiikkaan ja jossa Clemens vie jumallistumisopetuksensa arkielämän tasolle opastaessaan Aleksandrian yläluokkaista nuorisoa käyttäytymään oikein erilaisissa tilanteissa. On huomionarvoista, että Clemensin mukaan kristitty voi päästä pyhityselämässä varsin pitkälle elämällä normaalia kaupunkielämää. Myöhemmässä askeettisessa kirjallisuudessa kehiteltiin samoja teemoja, joskin usein erämaakontekstissa. Vuoden 215 vaiheilla kuollut Clemens oli sivistynyt kirjoittaja, joka suhtautui antiikin filosofiaan myönteisesti. Tutkimuksessani hänet hahmotetaan sekä suhteessa antiikin filosofikouluihin että myöhempään askeettiseen perinteeseen.