Niko Huttunen

huttunen-n Niko Huttunen, vanhempi tutkija
Kristityt ja roomalainen yhteiskunta ensimmäisinä vuosisatoina

Viime vuosikymmeninä tutkijat ovat keskustelleet paljon varhaiskristittyjen ja Rooman imperiumin suhteesta. Uutta testamenttia ja muuta varhaiskristillistä kirjallisuutta on luettu imperiumikriittisestä näkökulmasta, mikä on saanut tutkijayhteisössä vahvan ja näkyvän aseman. Tämän luennan mukaan varhainen kristinusko vastusti roomalaista voimapolitiikkaa ja keisaria eikä vain sen uskonnollisia ulottuvuuksia. Väitän, että on olemassa tekijöitä, jotka kyseenalaistavat näkemyksen kristittyjen ja roomalaisen yhteiskunnan välisestä törmäyksestä. Kristityt jakoivat samoja ajattelu- ja toimintakategorioita roomalaisen yhteiskunnan kanssa. Tutkin näistä kolmea: (1) filosofia, (2) suhde vallankäyttöön ja (3) armeija. Ensimmäinen liittyy symboliseen todellisuuteen, toinen poliittiseen. Kolmas käsittelee konkreettista vuorovaikutusta kristittyjen ja imperiumin edustajien välillä. Osoitan väitteeni tarkastelemalla kristillisiä ja ei-kristillisiä tekstejä. Erityisesti kristittyjä käsittelevät ei-kristilliset lähteet ovat jääneet vähälle huomiolle. Osoitan, ettei roomalaisten suhde kristittyihin aina ollut vain negatiivinen. Viittaan myös arkeologiseen aineistoon osoittaakseni kristittyjen vaikutuksen Rooman armeijassa 200-luvun alkupuolella.