Raimo Hakola

hakola-r Raimo Hakola, vanhempi tutkija
Rinnakkainelo ja kilpailu: Arkeologia ja Galilean juutalais-kristilliset suhteet ensimmäisten kolmen vuosisadan jaa. aikana

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia juutalaisten ja kristillisten ryhmien välistä vuorovaikutusta ja kilpailua Galileassa yhdistämällä arkeologinen tutkimustieto kirjallisten lähteiden tutkimukseen. Tutkimus teemoja ovat Galilean sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset olosuhteet kristinuskon syntyaikana, monikulttuurinen identiteetti Galileassa, varhaiste kristittyjen suhde paikallisiin synagogayhteisöihin ja juutalaisten ja kristittyjen suhteet myöhäisantikin aikaisessa Galileassa.

Tutkin sitä, miten eri ryhmät ja niiden kulttuuriset ja uskonnolliset traditiot kehittyivät ja olivat vuorovaikutuksessa keskenään. Kirjallisissa lähteissä korostuu usein kirjoittajan ryhmän erottuminen ympäröivästä yhteiskunnassapa, mutta keskeinen hypoteesini on se, että materiaalisen kulttuurin tutkimus antaa todistusaineistoa sosiaalisesta ja kulttuurisesta liikkuvuudesta eri ryhmien välillä.

Keskeinen osa tutkimusta on osallistuminen Horvat Kurin kylän arkeologisiin kaivauksiin Galileassa. Kaivauksissa on löytynyt myöhäisantiikin aikainen synagoga. Jatkossa pyrin tutkimaan tarkemmin sitä, mikä oli tämän juutalaisen kyläyhteisön suhde ympäröivään yhteiskuntaan, jossa kristinuskon vaikutus tuntui entistä selvemmin 300-luvulta lähtien.