Pekka Kärkkäinen

karkkainen-p Pekka Kärkkäinen, vanhempi tutkija
“Skolastisen” perinnön tunnustaminen varhaisessa luterilaisuudessa

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä merkitys keskiaikaisten filosofisten ja teologisten teorioiden ja niitä edustavien ajattelijoiden tunnustamisella oli varhaisten luterilaisten teologien ajattelussa. Martti Luther, Filip Melanchthon ja heidän vähemmän tunnettu kollegansa Johannes Bernhardi rakensivat protestanttista ja humanistista identiteettiään muun muassa torjumalla monia keskiaikaisia teorioita vanhentuneena “skolastiikkana”. Samalla he kuitenkin hyödynsivät sekä avoimesti että ilman suoria viittauksia suurta osaa keskiajan filosofisesta ja teologisesta perinnöstä. Tutkimus keskittyy Lutherin osalta teologiaan, ja Melanchthonin sekä Bernhardin osalta heidän filosofiseen psykologiaansa. Näillä alueilla jännite keskiajan perinnön tunnustamisen ja negatiivisen tunnustamisen välillä tulee selvimmin ilmi.