Virpi Mäkinen

makinen-v Virpi Mäkinen, uskonnonfilosofian professori (vs.) (Helsingin yliopisto)
Oikeudet pakanoiden ja ei-uskovien tunnustamista koskevassa yhteiskuntafilosofisessa ajattelussa myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen johdannossa todetaan, että “ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja heidän yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksiensa tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perusta maailmassa”. Tarkoituksenani on selvittää tämän “tunnustamisen” historiallisia juuria keskittymällä myöhäiskeskiaikaiseen ja varhaismoderniin keskusteluun yksilönoikeuksista ja erityisesti lähteisiin, joissa tarkastellaan “pakanoiden” ja toisin uskovien oikeuksia. Yksi keskeinen historiallinen ajankohta liittyy keskusteluun Amerikan alkuperäiskansojen oikeuksista ja heidän kohtelustaan.