Karttailu jatkuu

Voisin lyödä kympin vetoa, ettei ole parempaa tapaa aloittaa viikkoa kuin kunnon karttasessio.

Toissa perjantain PAK-kurssilla sukelsimme vielä tasoa syvemmälle teemakarttojen maailmaan. Tehtävänä oli luoda kahta teemaa yhdistävä teemakartta, joka esittäisi kahden ilmiön suhteita toisiinsa.

Käytin Sotkanetistä haettuja tilastoja Suomen rakenteellisesta työttömyydestä ja mielenterveysindeksistä kunnittain (vuoden 2015 tilastot). Rakenteellinen työttömyys merkitsee siis osaltaan sitä, että työttämyys ei vähene alueella jolla vallitsee samanaikaisesti työvoimapula. Näinkin valoisista teemoista syntyi päällekkäinen koropleettikartta, joka näyttää tältä:

Kuva 2. Päällekkäiset teemakartat Suomen rakenteellisesta työttömyydestä ja mielenterveysindeksistä (2015).

Lopputuloksesta näkyy kuin näkyykin se, että punaisilla (korkean rakenteellisen työttömyyden) alueilla sekä tiuhimmin raidotetuilla (mielenterveysindeksin korkeilla arvoilla) alueilla on etenkin itäsuomessa paljon pinta-alaa. Kaikkialla tämä ei kuitenkaan toistu vaan havaittavissa on myös matalan työttömyyden alueita korkealla mielenterveysindeksillä. Kummaltakin osin valoisin tilanne näyttäisi olevan etelä- ja länsi-Suomen osissa.

Saara Leppänen on julkaissut omassa blogissaan samantyyppisesti rakennetun päällekkäisen koropleettikartan. Hän vertailee Suomen kuntien työttömyysastetta vuodelta 2010 ja korkeakoulutettujen osuutta kunnittain vuodelta 2015. Luulisin etteivät tilastot ole muuttuneet viiden vuoden sisällä merkittävästi, joten vertailu lienee ihan paikallaan.

Legendasta huomataan, että korkeakoulutetun väestön osuutta merkitsevä mustien pisteiden osuus on käännetty kasvamaan korkeakoulutettujen osuuden madaltuessa. Tällöin kartan alueiden tummuus ottaen huomioon työttömien osuuden näyttää osuvan paremmin samoille alueille. Näyttäisi esimerkiksi siltä että itä-Suomessa korkeakoulutettujen osuus on pieni ja työttömyys suurta.

Lähteet:

Leppänen, Saara. (2017).“Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship” ARTIKKELI I & KURSSIKERTA II. https://blogs.helsinki.fi/saaralep/ Luettu 7.2.2017

Rakenteellinen työttömyys (2015) & Mielenterveysindeksi (2015) https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *