Kurssikerta 5

Moikkamoi!

Edellisellä kerralla MapInfoon rekisteröitiin Pornaisten kartta sen reunojen koordinaattien perusteella. Kartalle on piirretty suurimmat tiet sekä merkitty asuintalot pistemuotoisina objekteina. Tässä harjoituksessa puskuroidaan eli bufferoidaan kartalle luotuja elementtejä. Bufferoinnilla voidaan tehdä aineistoon pieniä korjauksia tai vaikka laskea kohteita, kuten tässä harjoituksessa.

Bufferin tekemiselle on oma työkalunsa, jolle syötetään halutut arvot eli se etäisyys, jonka sisältä halutaan laskea karttakohteita. Ohjelma laskee, kuinka monta taloa sijaitsee 100 m säteellä, terveyskeskuksen vaikutusalueen 500 m sisällä sijaitsevista taloista sekä miten suuri osuus taloista sijaitsee yli kilometrin päässä koululta (etäisyydet tietysti linnunteinä).

Itsenäisharjoituksena käytimme Vantaan karttaa, jonka alueella sijaitsee sekä pienlentokoneiden käyttämä Malmin lentokenttä sekä Helsinki-Vantaan lentokenttä. Ensimmäiseen piirrettiin kiitoradat, joille tehtiin 2 km ja 1 km bufferi suurimman melualueen havainnollistamiseksi. Bufferien avulla saimme selville montako asukasta näillä alueilla oikeastaan asuu.

Helsinki-Vantaan lentokentästä oli valmis lentomelutietokanta joka etenee desibelimäärältään vyöhykkein. Näiden vyöhykkeiden sisään jäävät asuinrakennukset pystyi bufferin avulla valitsemaan näppärästi ja huomaamaan esimerkiksi, ettei suurella lentomelun häiritsemällä alueella asu kovinkaan suurta määrää väkeä. Bufferi laski seuraavaa: 10 491 as /2km säde Helsinki-Vantaan kiitoradoilta. Sekä seuraavaa: Helsinki-vantaa 65 db – asyht: 502, väh. 55 db: 9247+2342+502=12091 asukasta.

Mihin muuhun puskurivyöhykkeitä voisi käyttää? Mieleen tulee kaikkea melko villiä, esimerkiksi ilmansaasteiden tai säteilyn leviämisen mallintamiseen, tai oikeastaan mihin tahansa linnunteitse mitattavissa olevaan. Etäisyyksiä on sikäli vähän valheellista laskea tieverkostoalueilla buffereissa, ettei se ole tasa-arvoinen eri pisteiden kautta mitattuna matkana teitse.

Sellaista tällä kertaa! Tässä söpö eläinkuva Planet Earthin kakkoskaudelta:

Henkilön Ellu Odé kuva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *