Atmospheric and Earth Sciences Today

Atmospheric and Earth Sciences Today

Lyhenne AEST
Tunniste ATM301
Ajankohta  I. periodi
Viralliset Materiaalit Luentojen Powerpoint-esitelmät
Laskarit 5. viikkolaskarit

Kuvaus

Ilmakehätieteiden maisteriohjelman pakollinen introkurssi, joka antaa yleiskatsauksen kaikista ohjelman opintosuunnista, eli Meteorologiasta, Aerosolifysiikasta, Ilmakemiasta, Biogeokemiallisista sykleistä ja Vesivaipan geofysiikasta. Luentojen aiheet eivät mene täysin yksi yheen tämän listan kanssa. Kurssilla käsitellään myös Ilmakehätieteilijälle yleishyödyllisiä aiheita, esim. ilmakehän säteily tai ilmasysteemin mallintaminen.

Kurssikäytännöt

Luennot ja viikottaiset laskarit, sekä ryhmäprojekti jossa kirjoitetaan yhteinen raportti ja pidetään esitelmä jostain alaan liittyvästä tutkimusaiheesta. Näiden lisäksi kurssiin kuuluu parin päivän ekskursio Hyytiälän tutkimusasemalle, johon kuuluu mittauslaitteiden esittely, pari ylimääräistä luentoa, sekä saunailta kurssin pitäjien ja muiden kurssilaisten kanssa. Hyytiäläreissu on luonnollisesti kurssin kohokohta.

Todelliset esitiedot

Käytännössä tärkein esitieto lienee tottumus kirjoittaa tieteellistä tekstiä ryhmätyöraporttia varten. Kaikesta kurssin aiheisiin liittyvästä kandikursseilla kerätystä tiedosta on toki hyötyä.

Työläys

Melko kevyt, kyseessähän on vain maisteriohjelman eri opintosuuntiin tutustumista.

Miksi tärkeä?

Ilmakehätutkimus on käytännössä erittäin monitieteellistä, sitä tekevät yhdessä fyysikot, kemistit, metsätieteilijät, biologit, j.n.e. Toiset tutkimusryhmät ovat toisia homogeenisemmät, mutta tutkimusaiheet liittyvät joka tapauksessa hyvin vahvasti toisiinsa ilmakehässä tapahtuvien fysikaalisten prosessien kautta. Tästä syystä AEST-kurssin tärkein anti on, että pääset tutustumaan muihin (enemmän tai vähemmän) samoja asioita tutkiviin aloihin.

Muuta

Hyytiälän sauna on ehdottomasti kokemisen arvoinen. Jos reissu menee kurssia suorittaessa syystä tai toisesta ohi, kannattaa tulevaisuudessa pitää silmällä INAR:in kesäkouluja.