Aurinkokunnan fysiikka

Aurinkokunnan fysiikka

Lyhenne AKF
Tunniste FYS2051
Ajankohta III. ja IV. periodi joka toisena vuonna (parillisina vuosina)
Viralliset Materiaalit Tähtitieteen perusteet -oppikirja
Laskarit 5. laskarit

Kuvaus

Tähtitieteen opintosuunnan aineopintojen kurssi, joka käsittelee Aurinkokunnan syntyä, kehitystä, tutkimusmenetelmiä ja kohteita. Kurssilla esimerkiksi esitellään erilaisia Aurinkokunnan kehityksen malleja ja tutustutaan fotometriaan ja säteilynkuljetukseen.

Kurssikäytännöt

Kurssi kestää kaksi periodia ja tuttuun tapaan sen opetus koostuu luennoista, laskupajoista sekä laskareista. Kurssilla myös pidetään noin puolen tunnin esitelmä ja toimitaan toisen opiskelijan esitelmän opponenttina. Kurssilla on sekä suullinen että kirjallinen kurssikoe. Suullinen koe kestää puoli tuntia ja luennoitsija ja assistentti kyselevät tänä aikana kysymyksiä perustuen Tähtitieteen perusteet -kirjaan. Kirjallinen koe on laskupainotteinen ja se suoritetaan viikon mittaisena kotikokeena.

Lisäksi edellisen kerran, kun kurssi järjestettiin (keväällä 2019), oli kurssilla myös harjoitustyö, joka oli ohjelmointitehtävä.

Todelliset esitiedot

Tähtitieteen perusteet ja Matemaattiset apuneuvot. Mahdollista harjoitustyötä ajatellen myös koodauskokemuksesta on etua.

Työläys

Kurssin on työläs, koska laskareiden lisäksi kurssiin kuuluu esitelmä ja mahdollisesti harjoitustyö, ja koska kurssikoe jakautuu suulliseen ja kirjalliseen osuuten. Myös osa laskareista saattaa olla haastavia. Toisaalta kurssi kestää kaksi periodia eli tahti ei ole niin nopea.

Miksi tärkeä?

Kurssi tarjoaa yleisen kuvan Aurinkokunnasta, sen kehityksestä ja tutkimuksesta. Kursilla saa myös esiintymiskokemusta, ja jos harjoitustyö on osa kurssia, niin myös hyvää koodauskokemusta.

Muuta

Osaan kurssin aiheista, kuten fotometriaan, paneudutaan syvemmin kuin Tähtitieteen perusteet -oppikirjassa.