Geophysics of Snow and Ice

Geophysics of Snow and Ice

Lyhenne Ei vakiintunutta
Tunniste ATM335
Ajankohta  III. periodi parittomina vuosina
Viralliset Materiaalit Useita, mm. Leppäranta – Freezing of lakes and the evolution of their ice cover, Thomas – Sea Ice, Leppäranta – A Review of Analytical Models of Sea-ice Growth, Leppärannan kurssimoniste vuodelta -96/td>
Laskarit 3. laskarit ja kaksi raporttia

Kuvaus

Kurssin järjestää ilmakehätieteiden maisteriohjelma. Tavoitteena on saada yleisymmärrys maailman kryosfäärin fysikaalisista piirteistä. Aiheet vaihtelevat jäätiköistä merijäähän.

Kurssikäytännöt

Viikossa kahdet luennot ja laskaripaja loppuviikosta. Tentti on 30 % lopullisesta arvosanasta. Laskarit ja kylmälaboratioraportti ovat 30 % lopullisesta arvosanasta. Laskareista tulee suorittaa neljäsosa saadakseen tenttioikeuden. Normaalista poiketen laskarit arvostellaan skaalalla 0–6. Kahden päivän kenttis ja siihen liittyvä raportti ovat 30 % arvosanasta. Kenttistä voi kompensoida kylmälabratehtävän raportilla.

Todelliset esitiedot

Geofysiikan opintoja, kuten Meritieteen peruskurssi ja Hydrologian peruskurssi. Laskareita voi kompensoida raporteilla, mutta esim. osittaisdifferentiaaliyhtälöjä ynnä muuta jännää on odotettavissa.

Työläys

Laskarit melko työläitä, ja vaikka labran ja kenttiksen raporttien sisällöt ovat yksinkertaista analyysia, itse tutkimukseen menee aikaa. Tähän kurssiin on siis hyvä varata aikaa ja jaksamista.

Miksi tärkeä?

Elintärkeä osa geofysiikan opintokokonaisuutta. Lisäksi jos lumi ja jää sattuu kiinnostamaan muuten vaan, niin tähän kurssiin kannattaa tutustua.

Muuta

Kurssilla on tosiaan laskareiden lisäksi kahden päivän kenttis, joko Lammilla tai Tvärminnessä (lumi- ja jäätilanteesta riippuen). Lisäksi on parin tunnin mittainen kylmälaboratiotyöskentelysessio pienryhmissä.