Fysiikan Perusopintojen laboratoriotyöt

Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt

Lyhenne Peruslabrat
Tunniste FYS1005
Ajankohta I-IV. periodi
Viralliset Materiaalit Moodlesta löytyvät työohjeet
Labratyöt 8 kpl

Suositeltavat lisämateriaalit: Malliraporttien lisäksi voit etsiä helposti ymmärrettävät tieteelliset tekstit, joiden formaatista voit ottaa raportin kirjoittamisessa mallia. Kanditutkielmat ovat hyvä esimerkki tällaisesta tekstistä.

Kuvaus

Fysiikan peruslabrat kulkevat koko vuoden läpi samanaikaisesti neljän luentokurssin kanssa.

Kurssikäytännöt

Jokaisessa periodissa on kaksi työtä, joissa sovelletaan samanaikaisen luentokurssin teoriaa.  Töihin kuuluu kokeiden suunnittelu ja suorittaminen, sekä kokeellisen datan analysointi. Jokaisesta työstä kirjoitetaan labraraportti, jonka sisällölliset ja laadulliset vaatimukset kasvavat periodia kohden.

Todelliset esitiedot

Harjoitustyöt pohjautumat aina samassa periodissa menevän perusopintokurssin kanssa (VUKA, VUAI, SMG, SÄFO), ja tästä syystä Peruslabrat kannattaa todellakin suorittaa samanaikaisesti ko. kurssien kanssa.

Työläys

Kurssin suorittaminen kestää kokonaisen lukuvuoden, ja sillä harjoitellaan aivan muita taitoja kuin muilla fuksivuoden kursseilla. Näistä syistä moni opiskelija kokee Peruslabrojen fuksivuoden raskaimmaksi kurssiksi, osa jopa ylivoimaisesti raskaimmaksi.

Vinkki tällaisiin tapauksiin: Älä jätä raportteja roikkumaan. Jos päätät ottaa vuoden aikana johonkin periodiin ylimääräisiä kursseja, priorisoi tästä huolimatta Peruslabroja, ja anna kurssille sen vaatima aika. Jos saat luentokurssista hylsyn, voit kerrata sitä ja tentata kurssin milloin tahansa, mutta labrakurssin voi suorittaa vain palauttamalla kaikki raportit. Jos raportti jää kirjoittamatta, ajan kulu ei tule auttamaan sinua muistamaan labrassa tekemiäsi asioita. Pidä siis huoli, että hoidat kurssin pois alta yhdellä kertaa!

Miksi tärkeä?

Kurssi esittelee kokeellisen tutkimuksen pääperiaatteet yksinkertaisten töiden kautta, ja tekee tämän paremmin kuin mikään muu kurssi Kumpulassa (huom. kirjoittajan mielipide). Tämä on tärkeää kaikelle tutkimusta vähänkin muistuttavalle aktiviteetille. Tuleva teoreetikkokin hyötyy kokeellisen tutkimuksen realiteettien tuntemista, mikäli hän haluaa tehdä/joutuu tekemään kokeellisten tutkijoiden kanssa yhteistyötä.

Muuta

Muiden Perusopintokurssien sivuilla mainittu faasiero englanninkielisen ja kotimaiskielisten kurssien välillä ei päde Peruslabroille. Kurssi alkaa kaikille elokuussa ja loppuu kaikille huhtikuussa (tai myöhemmin, jos osa raporteistasi jää roikkumaan). Jos suoritat Bachelor of Science -tutkintoa, niin kurssinharjoitustyöt pohjautuvat aina puoli vuotta sitten käymääsi perusopintokurssiin.