Fysiikan mittausmenetelmät

Fysiikan mittausmenetelmät

Lyhenne Fymit
Tunniste FYS2007
Ajankohta  I. periodi
Viralliset Materiaalit Luentomuisiinpanot
Laskarit 6. viikkolaskarit

Kuvaus

Kurssilla käydään läpi perusmittalaitteet, mittausjärjestelmät, erilaisia virhelähteitä ja tulosten virheenkäsittely. Kurssin tietoja pystyy hyödyntämään aineopintojen laboratoriotöissä ja työelämässä. Opintojakso kuuluu pakollisena fys.tiet. -kandiohjelman fysiikan (FYS2100) ja meteorologian (FYS2500) opintosuuntiin ja suositellaan suoritettavan 2. opiskeluvuotena.

Kurssikäytännöt

Luennot ja viikottaiset laskarit; luennoilla keskitytään yleiskuvaan ja laskareissa käytännön ongelmiin ja kaavoihin. Laskareissa käydään läpi edellisen viikon tehtävät ja annetaan ohjausta seuraaviin tehäviin.

Todelliset esitiedot

Matemaattiset apuneuvot (kompleksiluvut), Sähkömagnetismi (RC, RL ja RLC -piirit)

Työläys

Kurssi vastaa työläydeltään perusopintoja. Kurssilla painotetaan opiskelijan itsenäistä tiedonhakua.

Miksi tärkeä?

Kurssi antaa kuvan mitä fyysikko tarvitsee tehdessään toistettavia mittauksia ja tarjoaa konkreettisia taitoja joilla voi saada alan töitä. Kurssin luennoitisja Edward Haeggström toimii professuurin ohella pörssiyrityksen johdossa ja pystyy antamaan kuvan alan vaatimuksista myös yliopiston ulkopuolelta.

Muuta

Kurssilta kehotetaan jatkamaan Elektroniikka I (FYS2082) ja Elektroniikka II (MATR335) kursseille.
”Fymit” ja ”FyMM:it” -kursseja ei lyhenteistä huolimatta kannata missään nimessä sekoittaa keskenään, sillä sisällöltään toisistaan enemmän eroavia fysiikan kursseja saa hakea.