Fysikaalinen Klimatologia

Fysikaalinen klimatologia

Lyhenne FysKlim
Tunniste FYS2035
Ajankohta III periodi
Viralliset materiaalit Luentokalvot ja Klimatologian perusteet -Mooc-alusta.
Laskarit Noin 3 viikkolaskarit

Kuvaus

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman 3 op:n aineopintokurssi, jolla käydään syvemmin Klimatologian perusteet -kurssin asioita. Pääosassa erityisesti säteilytasapaino, energiatasapaino, latentin lämmön vuo sekä havaittavan lämmön vuo. Kurssi luennoidaan heti lyhyen Klimatologian perusteet -kurssin jälkeen samassa periodissa, ja kurssit muodostavat selkeän jatkumon.

Kurssikäytännöt

Luennot, laskarit sekä tentti.

Todelliset esitiedot

Klimatologian perusteet sekä Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet. Fysiikka/matematiikka ei ole loppujen lopuksi hirveän monimutkaista. Tehtävissä toisen vuoden aikana.

Työläys

Itse kurssi on aika helppo. Haastavuuden tuo yhdistelmä KlimPer + FysKlim, minkä seurauksena opiskelijalla on kaksi tenttiä yhdessä periodissa.

Miksi tärkeä?

Meteorologi oppii tällä kurssilla klimatologian perusteet syvemmin sekä ymmärtää miten haihtumisen, sateen sekä energiatasapainon avulla voi määrittää kaikki maapallon ilmastovyöhykkeet. Kurssi on meteorologian opiskelijoille pakollinen.

Muuta

Latentin lämmön vuo/havaittavan lämmön vuo sekä eri tasapainot ovat tuttuja konsepteja jo MetPeriltä.