Galaksit ja Kosmologia

Galaksit ja kosmologia

Lyhenne GALKOS
Tunniste FYS2052
Ajankohta I. ja II. periodi joka toisena vuonna (parittomina vuosina)
Viralliset Materiaalit Luentomoniste ja Sparke & Gallagher: ”Galaxies in the Universe”
Laskarit 6. laskarit

Kuvaus

Tähtitieteen opintosuunan aineopintojen kurssi, joka käsittelee nimensä mukaisesti galakseja ja kosmologiaa. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi galaksien luokitteluun, rakenteeseen, syntyyn ja kehitykseen. Lisäksi kurssilla käsitellään muun muassa galaksien dynamiikkaa, galaksijoukkoja ja maailmankaikkeuden suuren mittakaavan rakennetta, klassisia maailmankaikkeuden malleja sekä varhaista maailmankaikkeutta.

Kurssikäytännöt

Kurssi koostuu viikottaisista luennoista ja joka toinen viikko palautettavista laskareista (kurssi kestää kaksi periodia). Myös joka toinen viikko käydään läpi oikeat ratkaisut laskaritilaisuudessa. Kurssin päätteeksi on kurssikoe, johon voi saada maksimissaan kuusi lisäpistettä laskareista saatujen pisteiden perusteella.

Todelliset esitiedot

Ensisijaisesti Tähtitieteen perusteet ja Matemaattiset apuneuvot. Hyötyä voi olla myös Astrofysiikan peruskurssi I ja II sekä Linnunradan rakenne -kurssista mutta pärjää hyvin ilmankin.

Työläys

Kurssi on hieman työläs. Laskarit eivät itsessään ole erityisen vaikeita mutta kurssilla on laaja aihealue ja syksyn alkupuolella käsitellyt asiat ovat saattaneet unohtua ennen joulua pidettävään kurssikokeeseen mennessä.

Miksi tärkeä?

Kurssi tarjoaa johdatuksen kosmologiaan ja galaksien fysiikkaan. Kurssin aiheita käsitellään tarkemmin useilla syventävillä kursseilla sekä tähtitieteen että teoreettisen fysiikan puolella. Kursilla on myös yhteyksiä muihin tähtieteteen kandikursseihin.

Muuta

Kurssin luentomoniste on varsin hyvä. Siitä löytyy keskeiset asiat ja apua laskareihin.