Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I ja II

Lyhenne Hava 1 ja 2/ HTTPK I ja II
Tunniste FYS2044 & FYS2045
Ajankohta  I ja II. periodi, III ja IV. periodi, molemmat siis 2 periodia
Viralliset Materiaalit I: Ursan kirja ’Havaitseva tähtitiede’, luentodiat ja kurssin kotisivun materiaalit. II: Luentodiat, kurssimoniste
Laskarit 6. & 5. laskarit (avataan käytännöissä)

Kuvaus

Aineopintojen ensimmäisiä kursseja, joilla käydään perusteita havaitsevasta tähtitieteestä. Ykköskurssilla keskitytään optiseen tähtitieteeseen ja opitaan esimerkiksi havaintolaitteista, havaintojen suorittamisesta ja analysoinnista. Kakkoskurssi jakautuu kahteen osaan (III. ja IV. periodi), joista ensimmäisessä osassa tutustutaan korkeaenergiahavaintoihin ja toisessa radiotähtitieteeseen.

Kurssikäytännöt

I: Viikottaiset luennot (kerran viikossa) ja laskarit joka toinen viikko (ei tenttiviikolla). Laskareiden palautuksen jälkeen järjestetään tilaisuus jossa esitellään oikeat vastaukset. Laskaripisteistä on mahdollista saada lisäpisteitä tenttiin. Lopuksi tentti, saa olla lunttilappu.

II: Ensimmäinen osa: Luennot kerran viikossa, opetellaan käyttämään xspec (X-Ray Spectral Fitting Package)-ohjelmaa, josta järjestetään periodin lopuksi tentti. Kannattaa käydä luennoilla ja tehdä muistiinpanoja ohjelman käytöstä niin tentti menee hyvin. Toinen osa: Luennot kerran viikossa, periodin lopussa pieni projekti radiohavaintoihin liittyen, silloin ei ole enää laskareita (tätä ennen joka toinen viikko kuten ykköskurssilla). Lopuksi tentti radioasioista. Nelosperiodissa on yleensä myös vierailtu Kirkkonummella Metsähovin radio-observatoriossa.

Todelliset esitiedot

I: Tähtitieteen perusteet
II: Tähtitieteen perusteet, HTTPK I, MAPUt.

Työläys

Erityisesti ykköskurssilla keskitytään paljon teoriaan ja käsitteisiin, kurssi ei ole matemaattisesti kovin haastava. Kakkoskurssilla enemmän laskemista mutta myös käsitteitä opeteltavaksi.

Miksi tärkeä?

Tähtitieteilijän on hyvä tietää perusteet havainnoista eri sähkömagneettisen säteilyn alueilla.

Muuta