Ilmastonmuutos nyt

Ilmastonmuutos nyt

Lyhenne Ei vakiintunutta
Tunniste ATM302
Ajankohta  II. periodi
Viralliset Materiaalit MOOC-alusta
Laskarit Minimissään 7. viikkotehtävät ja oppimispäiväkirja

Kuvaus

Ilmakehätieteiden maisteriohjelman järjestämä kolmella kielellä suoritettava MOOC-kurssi, joka on avoin kaikille tieteenaloille ja pakollinen k.o. ohjelman opiskelijoille. Kurssi käsittelee ilmastonmuutosta luonnontieteellisestä, yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja teknillisestä näkökulmasta.

Kurssikäytännöt

Kurssi on suoritettavissa joko 2 tai 5 opintopisteen versiona. 2 op version suoritat palauttamalla viikkotehtävät, suorittamalla MOOC-alueen kaikki tentit ja täyttämällä oppimispäiväkirjan. 5 op versioon vaaditaan lisää tehtäviä sekä ryhmätyöprojekti, jossa suunnitellaan ”Ilmastotekoprojekti”. Allekirjoittanut suoritti jälkimmäisen, ja suosittelee muille ilmakehätieteilijöille lämpimästi kurssin 2 op toteutusta.

Todelliset esitiedot

Kurssi on avoin kaikille tieteenaloille, joten fysiikan opintojasi et tule tarvitsemaan. Tärkein esitieto lienee lukiosta opitut esseekirjoitustaidot, tai tarkemmin ilmaistuna esseepaperin täyttämistaidot.

Työläys

AESTia merkittävästi työläämpi. Luentoja on vähän, ja ne ovat olemassa lähinnä ryhmätöitä varten, mutta kurssimateriaalia on paljon. Materiaali jakautuu osittain luettavaan materiaaliin ja osittain videoluentoihin. MOOC-alustan tenteissä on yllättävän ankarat läpipääsyrajat, ja kysymyksiin vastaaminen vaatii usein oikean lauseen metsästystä MOOC-alueen välilehdistä. Viikkotehtävät alkavat luonnontiedeosuudessa yksinkertaisilla laskutehtävillä, mutta muuttuvat pian yhteiskuntaosuudessa luetun ymmärtämiseksi, opetusvideoiden sisällön tiivistämiseksi, ja muuksi tarinoinniksi. Kurssia ei varsinaisesti voi kutsua vaikeaksi, mutta läpikahlattavan materiaalin määrä ja viikottaisen tekemisen ennustamattomuus voi tehdä kurssista yllättävän työlään.

Miksi tärkeä?

Hyvä kysymys. ATM-ohjelman opiskelijalle sisältö jää varsin pinnalliseksi, erityisesti edellisessä periodissa menevään AESTiin verrattuna.

Muuta