Ilmakehän Virtausdynamiikan Perusteet

Ilmakehän Virtausdynamiikan Perusteet

Lyhenne IVDP
Tunniste FYS2033
Ajankohta I-II. periodi
Viralliset Materiaalit Holtonin ja Hakimin Dynamic Meteorology -kirja, sekä Jouni Räisäsen lisämoniste
Laskarit 10. laskarit yhteensä kahtena periodina

Kuvaus

Ilmakehän Virtausdynamiikan Perusteet on Meteorologian opintosuunnan ainoa 10 op kurssi. Kurssi käsittelee meteorologian ydinaluetta, eli ilman virtauksen takaiset voimat, sitä kuvaavat yhtälöt, sekä virtauksen matemaattista käsittelyä helpottava formalismi.

Tiivistettynä sisällöstä: Kurssin 1. puoliskolla muodostetaan Newtonin mekaniikan avulla ilman liikeyhtälö, sovelletaan suuruusluokka-analyysiä muodostaakseen liikeyhtälölle analyyttisesti ratkaistavissa olevia approksimaatioita, verrataan näitä approksimaatioita tulevaisuuteen. 2. puoliskolla käsitellään pitkälti ilman pyörteisyyttä, seuraten samaa kaavaa.

Kurssikäytännöt

Toteutukseltaan perinteinen fysiikan kurssi. Luennot kahdesti viikossa, viikottaiset laskarit, ja periodin lopussa tentti. Kurssin pituuden takia tämä tarkoittaa kahta välitenttiä.

Todelliset esitiedot

Matemaattiset apuneuvot, etenkin III. Kurssin laskareista noin 105 % soveltavat vektorianalyysiä. Ilmakehän Termodynamiikka on kurssilla virallisesti myös esitietona, mutta käytännössä kaikki olennainen tulee pikakertauksena. Kurssin suorittamisesta etukäteen on toki hyötyä.

Työläys

Meteorologian kandikursseista selvästi työläin, matemaattisin, ja sisällöltään tiivein. Ei mahdottoman vaikea, mutta kurssin käymistä kannattaa priorioida, sillä se on myös meteorologian tärkein kandikurssi.

Miksi tärkeä?

Kuten johdannossa mainittiin, kurssin sisältö on meteorologian keskeisimpää asiasisältöä, ja meteorologian maisterikurssin pohjautuvat enimmäkseen nimenomaan IVDP:hen.

Muuta

Meteorologian opiskelijoiden keskeinen konsensus on, että jos jonkin yliopiston kurssikirjan kannattaa omistaa, niin se on Holtonin ja Hakimin Dynamic Meteorology. Tästä syystä kurssin aikana on tapana järjestää yhteinen kirjatilaus kiinnostuneille.