Kerro Tähtitieteestä

Kerro tähtitieteestä (Työelämätaidot II)

Lyhenne Ei vakiintunutta lyhennettä
Tunniste FYS4011
Ajankohta IV. Periodi
Viralliset Materiaalit Luentodiat
Laskarit Ei laskareita. Kolme kirjoitustehtävää

Kuvaus

Tähtitieteen opintosuunnan työelämäopintoihin kuuluva kurssi, jolla voi korvata pakollisen Akateemisen kirjoittamisen kurssin. Kurssi on populaarikirjoittamisen kurssi, jossa keskitytään ei-tieteellisen tekstin tuottamiseen ja tieteen popularisointiin.

Kurssikäytännöt

Kurssilla on kaksi pakollista luentokertaa ja kolme palautettavaa kirjoitustehtävää. Ensimmäisellä luentokerralla käydään läpi erilaisia tekstilajeja ja annetaan ohjeet tehtäviin. Toisella luentokerralla annetaan palautetta opiskelijoiden kirjoittamista tehtävistä.

Todelliset esitiedot

Ei erityisiä esitietovaatimuksia.

Työläys

Ei kovin työläs. Kurssin läpäisyvaatimuksena on hyväksytyt tehtävät, joiden kirjoittaminen ei ole kovin raskasta. Lisäksi kirjoittamiseen on aikaa useampia viikkoja.

Miksi tärkeä?

Kurssi on erityisen hyödyllinen esimerkiksi tiedeaiheisten lehtijuttujen kirjoittamisesta kiinnostuneille.
Tieteen selittäminen yleiskielellä on lisäksi yleishyödyllinen taito kenelle tahansa akateemisesti koulutetulle. Siitä on hyötyä kaikenlaisissa yllättävissä yhteyksissä.

Muuta

Tehtävien aiheissa on vapaavalintaisuutta eli voi kirjoittaa itselleen mieluisista tähtitieteeseen liittyvistä aiheista.