Klimatologian Perusteet

Klimatologian perusteet

Lyhenne KlimPer
Tunniste FYS2034
Ajankohta III periodi
Viralliset materiaalit Luentokalvot ja Klimatologian perusteet -Mooc-alusta.
Laskarit 2 viikkolaskarit

Kuvaus

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman 2 op:n laajuinen ja reilun kahden viikon pituinen aineopintokurssi. Kurssilla käydään läpi perusteita maapallon ilmastojärjestelmästä sekä erilaisista ilmasto-oloista ja niiden syistä.

Kurssikäytännöt

Kurssin luennot sisältävät enemmän keskustelua kuin useimmat fysiikan kurssit. Kurssin molemmilla viikoilla on laskarit, mutta niissä ei ole kummoisia laskutehtäviä.

Todelliset esitiedot

Kurssi ei vaadi käytännössä mitään esitietoja, ja esimerkiksi lukiomaantieteen pohjalla pääsee pitkälle. Kurssille tuleekin opiskelijoita hyvin monista opintosuunnista ja tiedekunnista.

Työläys

Kurssi on lyhyt ja suurin osa matematiikasta on jätetty seuraavaan Fysikaalinen klimatologia -kurssiin. Asiaa on kuitenkin melko paljon kurssin kestoon nähden, ja tentti voi olla yllättävän laaja. Silti kurssi on varsin helppo suorittaa.

Miksi tärkeä?

Tällä kurssilla oppii hahmottamaan ja tunnistamaan keskeisimpiä paikalliseen ja globaaliin ilmastoon vaikuttavia tekijöitä sekä tuntemaan ilmastoa eri puolilla maapalloa. Klimatologian tärkeimmät käsitteet tulevat tutuiksi, ja niistä on paljon hyötyä esim. ilmastonmuutokseen perehtyessä.

Kurssi kuuluu pakollisena meteorologian perusopintoihin.

Muuta

Jotkin asiat kurssin alussa saattavat tuntua ennestään tutuilta ja triviaaleilta, mutta luultavasti kurssilla on tarjota useimmille jotain uuttakin.

Heti KlimPerin perään luennoidaan 3 op:n kurssi Fysikaalinen klimatologia, joka kestää periodin loppuun ja syventää tämän kurssin asiaa. Vaikka FysKlim on jonkin verran matemaattisempi, ei klimatologian opiskeluavälttämättä kannata lopettaa KlimPeriin.