Kvanttifysiikan perusteet

Kvanttifysiikan Perusteet

Lyhenne KVAPE(R)
Tunniste FYS2003
Ajankohta  III. periodi (1. tai 2. vuosi)
Viralliset Materiaalit Luentodiat, sekä R. Harrisin Modern Physics -kirja
Laskarit 6. tai 7. laskarit, ryhmätehtävät ja STACK-tehtävät.

Kuvaus

Ensimmäinen kosketus kvanttimekaniikan ihmeelliseen maailmaan! Usealle fuksina käytävä kurssi, jossa tarkoituksena antaa, nimen mukaisesti, kvanttifysiikan perusteet, joita voi myöhemmin soveltaa muilla kursseilla. Kurssina ”modernin fysiikan yleistietoa” jokaiselle fyysikolle. Aihepiirit kurssilla ovat suhteellisen hajanaiset, ja jokaisesta asiasta käydään lähinnä pintaraapaisu, joita syvennetään enemmän muilla kursseilla (erityisesti Kvantti 1:llä).

Kurssikäytännöt

Kurssilla ollaan viime vuosina kokeiltu n.s. Prime Time-oppimista. tässä opetusmetodissa tehdään viikottain laskarit + ryhmätyö kurssin alussa päätettävän ryhmän kanssa. Erityisesti ryhmätöistä käydään keskustelemassa luennoitsijan kanssa kerran joka viikko. Tätä metodia ei ole pidetty erityisen hyvänä Kvaperilla, sillä kurssilla on paljon osallistujia, ja monista on tuntunut, ettei primetimestä ole saanut sitä hyötyä irti, mitä pitäisi.

Todelliset esitiedot

Ei juuri mitään, lineaarialgebrasta hyötyä. (MAPU II ja mahdollisesti Linis).

Työläys

Ei kovin työläs, vaatii lähinnä uuden fysiikan paradigman omaksumista eikä niinkään vaikeiden laskujen laskemista. Jos löytyy ennestään osaamista lineaarialgebrasta, on kurssi todennäköisesti hyvin rento.

Miksi tärkeä?

Kuten todettu, jokaiselle fyysikolle modernin fysiikan yleistietoa, perusteet fysiikan suurimmasta mullistuksesta.

Muuta

Kurssi ei ole pakollinen tähtitieteilijöille, mutta tiedot ovat hyvää yleissivistystä.