Kvanttimekaniikka I

Kvanttimekaniikka I

Lyhenne Kvantti I
Tunniste FYS2018
Ajankohta  I-II. periodi (3. vuosi)
Viralliset Materiaalit Luentomoniste, sekä Griffithsin Introduction to Quantum Mechanics -kirja
Laskarit 13. laskarit.

Kuvaus

Teoreettisen fysiikan ensimmäinen kvanttimekaniikan kurssi, yksi harvoista vielä jakamattomista 10op kursseista. Teoreetikoilla tarkoitus käydä 3. vuonna. Läpi käydään alusta alkaen kvanttimekaniikan matematiikka (äärelliset ja äärettömät kannat), aaltomekaniikka, harmonista värähtelijää, monen hiukkasen systeemejä, symmetrioita, kulmaliikemäärän kvantittumista ja lopuksi hieman lineaarista häiriöteoriaa.

Kurssikäytännöt

Viikottaiset laskarit, yhdet laskarit myös seitsemännellä viikolla 1. periodissa. Riippuen vuodesta, 1. periodin jälkeen voi olla välitentti, koronavuonna ei ollut.

Todelliset esitiedot

Varsin suositeltavat Kvaper ja FyMM II(a). Todistettavasti mahdollista tehdä myös ilman FyMMiä, ja pitäisi onnistua myös ilman Kvaperia, sillä Kvaperin asiat käydään käytännössä kokonaan uudestaan ja paremmin Kvantilla. Kuitenkin molemmista suuresti hyötyä, erityisesti FyMM IIa:sta.

Työläys

Suhteellisen työläs kurssi, varsinkin ensimmäisellä tenttiviikolla, kun edellisellä viikolla laskarit ja seuraavalla välitentti. Ensimmäinen kurssi, jossa pääsee todella soveltamaan FyMMillä opittuja taitoja, varsinkin toisella puoliskolla. Ei kuitenkaan kandivaiheen pahimpia kursseja, jos on selvinnyt esimerkiksi FyMM II:sta niin varmasti selviää tästäkin.

Miksi tärkeä?

Erityisesti teoreetikoille tärkeä, sisältää kvanttimekaniikan rigöörin käsittelyn perusteet. Vähimmäisvaatimus esimerkiksi Kvanttikenttäteoria I:n ja muiden kvanttimekaanisia efektejä käsittelevien kurssien käymiseen.

Muuta

Kuten mainittu, viimeisiä jakamattomia 10 nopan kursseja, ensimmäisen periodin jälkeen ollaan vasta puolimatkassa. Tämä saattaa lisätä kurssin raskautta opiskelijalle.